Zásobovacie systémy a čerpadlá

Check-Mate

Check-Mate

Ambientné zásobovacie systémy s overenými piestovými čerpadlami

Dura-Flo

Dura-Flo

Ambientné zásobovacie systémy s výkonnými piestovými čerpadlami

E-Flo SP

E-Flo SP

Ambientné zásobovacie systémy s čerpadlami s elektrickým pohonom

Therm-O-Flow Warm-Melt

Therm-O-Flow Warm-Melt

Zásobovacie systémy pre materiály spracované a aplikované za tepla

Therm-O-Flow Hot-Melt

Therm-O-Flow Hot-Melt

Zásobovacie systémy pre materiály spracované a aplikované za horúca

DynaMite

DynaMite

Ambientné zásobovacie systémy pre malé množstvá materiálu

InvisiPac

InvisiPac

Transferový a aplikačný systém pre lepidlá spracované za horúca

UniDrum

UniDrum

Veľkoobjemový zásobovací systém

Dávkovacie systémy s meraním pre 1K materiály

E-Flo iQ

E-Flo iQ

Inteligentný dávkovací systém s meraním pre jednozložkové tmely a lepidlá

PCF

Graco PCF

Presný dávkovací systém s meraním pre tmely a lepidlá so stálym prietokom

PGM

Graco PGM

Presný dávkovací systém s meraním pre tmely a lepidlá so zubovým čerpadlom

Dávkovacie a zmiešavacie systémy s meraním pre 2K materiály

EFR

Graco EFR

Elektrický zmiešavací a dávkovací systém s meraním

HFR

Graco HFR

Hydraulický zmiešavací a dávkovací systém s meraním

ExactaBlend AGP

ExactaBlend AGP

Pokročilý zmiešavací a dávkovací systém pre sklársky priemysel

PR70

Graco PR70

Systém pre presné meranie, zmiešavanie a dávkovanie pre malé množstvá materiálu

VPM

Graco VPM

Dávkovací systém s meraním pre pasty s variabilným zmiešavacím pomerom

VRM

Graco VRM

Dávkovací systém s meraním pre živice s variabilným zmiešavacím pomerom

Aplikátory a dávkovacie ventily

iQ

iQ Ventil

Pokročilé dávkovacie ventily pre aplikáciu jednozložkových tmelov a lepidiel

MD2

MD2 Ventil

Dávkovací ventil pre presné dávkovanie dvojzložkových tmelov a lepidiel

PR-X

systém PR-X

Inovatívny zmiešavací a dávkovací systém s meraním pre dvojzložkové materiály

Voltex

Voltex ventil

Dávkovací a zmiešavací ventil pre vypeňované 2K uretány a silikóny

Precision Swirl

Precision Swirl

Elektrický orbitálny aplikátor pre aplikáciu tmelov a lepidiel

1K Ultra-Lite

1K Ultra Lite

Odolný a ľahký dávkovací ventil pre jednozložkové materiály

Advanjet

Advanjet

Mikrodávkovací bezkontakntý systém

Axial

Axial

Dávkovací ventil pre vysokoviskózne uretány v sklárskom priemysle

Dispensit

Dispensit

Rad dávkovacích ventilov s meraním pre jednozložkové materiály

EnDure

EnDure

Pneumaticky ovládaný dávkovací ventil pre aplikáciu tmelov a lepidiel

PD44

PD44

Mikrodávkovanie dvojzložkových epoxidov, uretánov, silikónov a reaktívnzch živíc

Switch 3D

Switch 3D

Rotačný aplikátor pre utesňovanie zvarov v automobilovom priemysle