PR70
Graco PR70

PR70

Systém PR70 je určený pre presné meranie (priemyselná presnosť), zmiešavanie a dávkovanie dvojzložkových materiálov s nízkou až strednou viskozitou. Systém je možné použiť pre široké spektrum aplikácii, ako je zalievanie, tesnenie, tmelenie, puzdrenie, injektáž v rôznych oblastiach priemyslu, hlavne v automobilovom, zdravotníckom priemysle, pri výrobe elektroniky a spotrebnej techniky.

Systém je navrhnutý pre presné miešanie a dávkovanie dvojzložkových epoxidov, polyuretánov a silikónov. Systém PR70 má pevný zmiešavací pomer dvoch zložiek v rozmedzí 1:1 až 12:1. Avšak okrem tejto verzie existuje ešte univerzálny systém PR70v s variabilným zmiešavacím pomerom v interale 1:1 až 24:1 s presnosťou miešania ±1%, schopný aplikovať dávky do veľkosti až 70 cm3. Obidva systémy obsahujú vysokotlaký dávkovací ventil MD2 s integrovaným zmiešavačom.

Zásobovanie zariadenia materiálom je riešené dvomi spôsobmi - prostredníctvom externých nádob z polyetylénu alebo antikoróznej ocele, v prípade veľkoobjemových aplikácií a aplikácií s požiadavkou na redukciu intervalu výmeny nádob je možné použiť akumulátory vhodné aj pre vysokoviskózne materiály. Riadenie systému je zabezpečené jednoduchou ovládacou jednotkou s displejovým modulom, s intuitívnym užívateľským rozhraním. Je dostupná základná verzia displejového modulu s jednoduchým riadiacim systémom, diagnostikou a zaznamenávaním údajov. Ďalej je k dispozícii ešte pokročilá verzia modulu s veľkým farebným displejom, možnosťou nastavenia recirkulácie, veľkosti dávky (50 veľkostí dávky, sedem sekvencií) a integrovaným ovládaním ohrievania zložiek.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Maximálny pracovný tlak

207 bar

Maximálny tlak vzduchu na vstupe

7 bar

Zmiešavací pomer

1:1 - 24:1

Objem materiálu na 1 cyklus

20 - 70 cm3

Maximálny počet cyklov za minútu

30

Maximálna pracovná teplota

50 - 70 °C

Hmotnosť zariadenia

150 - 168 kg

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia