PGM
Graco PGM

PGM

Presný dávkovací systém s meraním PGM je určený pre aplikácie v automobilovom priemysle (tesnenia, výstuže, tesnenie zasklenia) ako aj pri výrobe izolačného zasklenia, solárnej technológie a elektroniky. Systém je schopný spracovať neobmedzený objem materiálov aplikovaných pri bežnej teplote, za tepla ako aj za horúca až do teploty 204 °C, nízko a vysokoviskóznych materiálov na báze polyizobutylénov, butylov, silikónov a uretánov.

PGM systém umožňuje presné meranie a riadenie pre aplikáciu hladkej, konzistentnej dávky materiálu. Presné dávkovanie spojené s výsokými prietokmi, vrátane vysokoviskóznych materiálov, výrazne zvýši rýchlosť výroby a návratnosť investície do systému. Merané zubové čerpadlo sa vyznačuje veľmi presným spúšťaním a zastavovaním a minimalizáciou odchýlok dávky, čo znamená úsporu materiálu a rovnako zníženie spotreby materiálu = zníženie nákladov na výrobu. Riadiaca jednotka s dotykovým displejom má veľmi jednoduché užívateľské rozhranie. Vykonáva automatickú diagnostiku systému, riadi a monitoruje dávkovanie materiálu. Systém je veľmi ľahko integrovateľný do komplexného výrobného systému. Každý systém sa navrhuje presne na požiadavky tej ktorej aplikácie.

Zásobovanie systému materiálom môže byť zabezpečené prostredníctvom zásobovacích systémov CHECK-MATE a DURA-FLO alebo WARM MELT a THERM-O-FLOW v závislosti od charakteru materiálu a požiadaviek na jeho spracovanie a aplikáciu.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Maximálny prietok (podľa typu čerpadla)

480 - 1600 cm3/min

Maximálny vstupný tlak materiálu

103,42 bar

Maximáílny výstupný tlak materiálu

172,36 bar

Maximálny tlak prívodného vzduchu

7 bar

Viskozita materiálu

od 1000 do 1 000 000 cps

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia