EFR
Graco EFR

EFR

Zariadenie EFR s elektrickým pohonom slúži na zmiešavanie a meranie 2-zložkových materiálov ako sú uretány, polysulfidy, epoxidy, akrylové živice, metyl metakrylátové lepidlá, silikóny, materiály s časticami a bez častíc. Zariadenie EFR je vhodné použiť na aplikácie ako sú dávkovanie materiálov, zalievanie, zapuzdrovanie, podtlakové plnenie, automatické dávkovanie, pulzácia.

Zariadenie je ideálne pre aplikácie vyžadujúce presné dávkovanie, kde je potrebná dokonalá kontrola nad materiálom a samotným dávkovaním. Princíp zariadenia spočíva v spoľahlivom krokovom elektromotore, ktorý poháňa dvojité piestové čerpadlo a pomocou dávkovacieho ventilu spolu s zmiešavačom je materiál dokonale homogenizovaný podľa potrieb konkrétnej aplikácie. Pokročilý silný motor dosahuje až 26 cyklov za minútu a jeho spoľahlivosť znižuje čas potrebný na údržbu.

Mechanicky spojené horizontálne Z-čerpadlá zaisťujú požadovaný zmiešavací pomer, a dávkujú 50% svojho nominálneho objemu pri každom zdvihu, čo znemená presné riadenie pomeru aj pri malých dávkach počas kontinuálnom toku. Horizontálne Z-čerpadlá sú vhodné pre nízky a vysoký prietok a taktiež aj pre aplikáciu abrazívnych materiálov. Spoľahlivý a presný dávkovací ventil MD2 spracuje veľký rozsah materiálov v pomere 1:1 až 12:1 a je určený pre manuálne alebo robotické aplikácie. Jednoduchá konštrukcia dávkovacieho ventilu MD2 umožňuje ľahké čistenie, čím je minimalizovaný čas vynaložený na údržbu.

Pomocou ADM modulu (Advanced Display Modul) je možné jednoducho nakonfigurovať integrované ovládače teploty, skontrolovať spotrebu materiálu a počítať množstvo cyklov čerpadla, kontrolovať a mať rýchly prístup k chybám a udalostiam a pod, programovať veľkosti dávok a sekvencií.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Maximálny tlak materiálu

241 bar

Prietok materiálu

1 - 3200 cc/min

Rozsah zmiešavacieho pomeru

1:1 - 12:1

Maximálna teplota materiálu

50 °C

Napájanie

240 V alebo 480 V

Hmotnosť zariadenia

145 - 182 kg

Produktový list, Katalóg