PCF
Graco PCF

PCF

Presný dávkovací systém s meraním PCF je určený pre aplikácie v automobilovom priemysle (tesnenia, tlmiče, výstuže, lepené spoje, obaľovanie profilov, výplne káblov, povrchová úprava podvozkov automobilov) ako aj tesnenie okien a rámov solárnej technológie. Systém je schopný spracovať neobmedzený objem materiálov aplikovaných pri bežnej teplote, za tepla ako aj za horúca až do teploty 204 °C, nízko a vysokoviskóznych materiálov.

PCF systém zaručuje presný, kontinuálny tok jednozložkových tmelov a lepidiel. Pokročilá technológia umožňuje maximálnu kontrolu aplikácie, ktorej výsledkom sú jemné a konzistentné dávky materiálu - pásy, kvapky, bodky alebo iné tvary. Systém napomáha znížovať spotrebu materiálu, prácnosť a zvyšuje efektivitu výroby. Zariadenie umožňuje naprogramovať parametre pre 16 rôznych aplikátorov.

Zariadenie PCF sa skladá z niekoľkých častí (riadiaci, materiálový, gateway modul a CAN kábel), ktoré vytvárajú presné kompaktné a spoľahlivé zariadenie. Riadiaci modul obsahuje elektroniku, ktorá komunikuje s materiálovým modulom. Používateľské rozhranie je veľmi jednoduché a odnímateľné od zariadenia kvôli väčšej mobilite a flexibilite v rámci pracoviska. Pomocou riadiaceho modulu je možné ovládať parametre ako sú tvar dávkovaného materiálu, dávkovanie, kontrola tlaku alebo úplné otvorenie. Riadiaci modul obsahuje integrované USB rozhranie pre jednoduché sťahovanie dát (procesné dáta, záznamy o práci a chybách systému, archivácia dôležitých nastavovacích parametrov zariadenia). Ovládanie celého zariadenia je možné pomocou jedného displejového modulu. Možnosť ovládať až štyri systémy súčasne pomocou jedného displejového modulu.

Zostava materiálového modulu sleduje tok materiálu a vytvára kontinuálne nastavenia pre zmeny tlaku a prietoku. Využíva prietokomery a pokročilé tlakové senzory, ktoré ovládajú uzavretú slučku, aby boli zabezpečené konštantné a okamžité nastavenie pre zabezpečenie presnej dávky materiálu. CAN kábel je určený pre digitálnu komunikáciu medzi riadiacim modulom a materiálovým modulom. Pomocou GATEWAY modulov je systém PCF schopný komunikovať s inými systémami používanými vo výrobných procesoch. Možnosť spolupráce s komunikačnými modulmi pre DEVICENET, ETHERNET/IP, PROFIBUS, PROFINET a diskrétny gateway modul.

Modulárny dizajn systému PCF umožňuje jeho veľkú flexibilitu, kompaktnosť, jednoduchú inštaláciu a údržbu. Každý systém sa navrhuje presne na požiadavky tej ktorej aplikácie. Zásobovanie systému materiálom môže byť zabezpečené prostredníctvom zásobovacích systémov CHECK-MATE a DURA-FLO alebo WARM MELT a THERM-O-FLOW v závislosti od charakteru materiálu a požiadaviek na jeho spracovanie a aplikáciu.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Minimálny prietok (podľa modelu a zvoleného prietokomera)

6 - 50 cm3/min

Maximálny prietok (podľa modelu a zvoleného prietokomera)

4000 - 37500 cm3/min

Maximálny tlak materiálu na vstupe (podľa modelu)

345 - 414 bar

Maximálny tlak materiálu na výstupe (podľa modelu)

241 - 310 bar

Minimálny tlak materiálu na výstupe

7 bar

Rozmedzie tlakov prívodného vzduchu

4,1 - 8,3 bar

Viskozita materiálu

do 1 000 000 cps

Minimálny objem dávky materiálu (podľa zvoleného prietokomera)

1 - 6 cm3/min

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia