Dispensit
Dispensit

Dispensit

Dávkovacie ventily DISPENSIT sú ideálne riešenie pre nizkoobjemové aplikácie a ponúkajú široký rad ventilov určených pre jednozložkové tmely a lepidlá.

Dávkovacie ventily DISPENSIT majú výnimočný výkon a je možné ich použiť pri materiáloch rôznych viskozít - od riedkych až po pastovité materiály v telekomunikačnom, automobilovom, elektrotechnickom, farmaceutickom, medicínskom, leteckom a kozmickom priemysle. Veľkosť dávky materiálu pri aplikácií je od 0,001 do 52 cm3 a ich ľahký kompaktný dizajn sa jednoducho integruje s automatizovaným zariadením.

Dávkovacie ventily DISPENSIT sa rozdeľujú do troch typov:

Dávkovacie ventily ON/OFF umožňujú nepretržité dávkovanie guľôčok alebo cyklovanie zapínania a vypínania bez času opätovného naplnenia materiálov rôznych viskozít, pri rôznych prietokoch. Jednoduché ovládanie zapnutia/vypnutia pomocou PLC pri integrovanej verzii alebo verzii s externým pneumatickým ovládaním.

Dávkovacie ventily so škrtiacou tubou sú určené pre materiály s nízkou až strednou viskozitou, ktoré sú abrazívne, korozívne alebo rýchlo vytvrdzujúce. Sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce presné, vysokorýchlostné dávkovanie od bodu k bodu.

Objemové piestové ventily s meraným dávkovaním sú určené pre materiály a nízkou až vysokou viskozitou, s rôznymi konfiguráciami zmáčaných komponentov pre abrazívne a korozívne materiály. Pneumaticky ovládané ventily s mikrometrom prinášajú jednoducho nastaviteľné dávkovanie objemu pre presné a opakovateľné dávkovanie materiálov. Dávkovacie ventily poháňané servomotorom sú určené pre programovateľné, veľmi presné dávkovanie dávok alebo guľôčok. Oba ovládacie prvky (pneumatický aj elektrický) je možné integrovať do automatizované a robotizovaných výrobných systémov.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Maximálny dávkovací tlak (podľa modelu)

4 - 138 bar

Napájanie (podľa modelu)

Pneumatické/Elektrické

Hmotnosť (podľa modelu)

0,23 - 23,6 kg