InvisiPac
InvisiPac

InvisiPac

Transferový a aplikačný systém INVISIPAC je určený pre spracovanie lepidiel aplikovaných za tepla. Používa sa na prípravu a nanášanie lepidiel v baliacom priemysle.

Systém INVISIPAC používa integrovaný podtlakový systém pre transfer lepidla do in-line taviaceho zariadenia. Ultrazvukový senzor sleduje lepidlo v komore a automaticky ho pridáva podľa potreby a charakteru tej ktorej aplikácie. S účinným systémom prenosu tepla do materiálu je zariadenie vzhľadom na svoj výkon a schopnosti porovnateľné, resp. lepšie než množstvo iných systémov s integrovanou nádobou. Výsledkom používanej technológie je stály tok lepidla, ktorý výrazne redukuje čas, kedy je lepidlo v horúcom stave. Čím je lepidlo v horúcom stave kratšie, tým sa znižuje riziko jeho degradácie, spálenia podkladu, na ktorý je aplikované a rovnako sa znižuje potreba údržby celého zariadenia.

Základom zariadenia INVISIPAC je osvedčená dvojguličková pumpa Graco poháňaná pokročilým vzduchovým motorom s technológiou NXT. Materiál pre lepidlo je z externej nádoby do zariadenia prenášaný pomocou automatického podtlakového napájacieho systému a do in-line taviaceho zariadenia, kde veľmi rýchlo (do 10 minút) dosiahne aplikačnú teplotu. Po zohriatí prúdi lepidlo cez filter a pumpu do vyhrievanej materiálovej hadice a cez patentovaný modulový filter INVISIPAC GS35 sa dostáva do aplikátora lepidla. Systém disponuje riadiacim systémom s displejovým modulom, s jednoduchým užívateľským rozhraním. Poskytuje aj sťahovanie dát (prevádzkové údaje, chyby a históriu udalostí systému) prostredníctvom USB rozhrania. Intuitívne používateľské rozhranie prináša jednoduchosť a prehľadnosť.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Pracovný tlak materiálu (HM25 / HM50)

16 - 83 bar

Pracovný tlak vzduchu (HM25 / HM50)

1,4 - 7 bar

Rozmedzie teploty materiálu (HM25 / HM50)

38 - 204 °C

Rozmedie teploty prostredia (HM25 / HM50)

0 - 50 °C

Množstvo roztaveného materiálu (HM25 / HM50)

11,3 / 22,6 kg/h

Rýchlosť dosiahnutia aplikačnej teploty (HM25 / HM50)

menej ako 10 min/ menej ako 15 min

Materiál lepidla

Pelety

Hmotnosť zariadenia (HM25 / HM50)

34 / 48 kg

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia