Materiál pre polyuretánové izolácie

PUR

Spoločnosť PCC Prodex je od roku 2010 súčasťou globálneho koncernu PCC, ktorý dlhodobo pôsobí na medzinárodných trhoch s chemickými materiálmi. V roku 2012 prešla spoločnosť PCC Prodex pod nemeckú spoločnosť PCC SE so sídlom v Duisburgu. Spolu s prevodom spoločnosti sa pod jej pôsobnosť dostal aj jeden z troch najväčších a najmodernejších závodov na výrobu polymérov v Poľsku.

Výrobný program spoločnosti PCC Prodex zahŕňa systémy používané pri výrobe polotuhých a tuhých izolačných materiálov, integrálnych penových komponentov, flexibilných pien a lepidiel pre rôzne aplikácie vrátane lepidiel na kotviace skrutky. Samozrejme jedným z hlavných výrobných segmentov spoločnosti je aj izolačný materiál EKOPRODUR, ktorý predstavuje vysokú kvalitatívnu a technickú úroveň striekaných tepelných izolácií.

PCC Prodex Logo

Vo všeobecnosti sa dvojzložková striekaná tepelnoizolačná polyuretánová pena rozdeľuje na dva typy, a to pena s otvorenou a uzavretou bunkovou štruktúrou. Tieto dve skupiny materiálov sa líšia možnosťami použitia a vlastnosťami. Voľbou správneho produktu je možné použiť striekanú izoláciu v rôznych stavebných konštrukciách, čím sa vytvorí efektívna a ekonomická izolačná bariéra, ktorá zabezpečí tepelnú a akustickú pohodu vnútri stavby.

Systémy s otvorenou bunkovou štruktúrou

EKOPRODUR S10-HP

Dvojzložkový systém určený na výrobu mäkkej peny s otvorenými bunkami. Je široko použiteľný v stavebníctve ako tepelná a zvuková izolácia v obytných, prevádzkových a priemyselných budovách.
Používa sa hlavne ako tepelná a akustická izolácia šikmých streich, trámových stropov, sendvičových/rámových stenových konštrukcií a stien drevostavieb

EKOPRODUR S11E-MAX

Dvojzložkový systém určený na výrobu mäkkej peny s otvorenými bunkami so zvýšenou požiarnou odolnosťou (trieda rekacie na oheň - E). Je široko použiteľný v stavebníctve ako tepelná a zvuková izolácia v obytných, prevádzkových a priemyselných budovách.
Používa sa hlavne ako tepelná a akustická izolácia šikmých streich, trámových stropov, sendvičových/rámových stenových konštrukcií a stien drevostavieb.

Systémy s uzavretou bunkovou štruktúrou

EKOPRODUR S0330

Dvojzložkový systém určený na výrobu polotvrdej peny s uzavretými bunkami so samozhášacími vlastnosťami. Je široko použiteľný v stavebníctve ako tepelná izolácia v obytných, poľnohospodárskych, priemyselných a hospodárskych budovách.
Používa sa hlavne ako tepelná izolácia šikmých streich, nepochôdznych plochých striech, stropov a stien (aj drevostavieb), podláh (aj kročajová izolácia) a tiež na výrobu izolačných fasádnych dosiek alebo izolovanie kontajnerov.

EKOPRODUR S0541

Dvojzložkový systém na výrobu tvrdej peny s uzavretými bunkami so samozhášavými vlastnosťami, používanej najmä ako vonkajšia izolácia a izolácia plochých striech s vyšším zaťažením.
Používa sa hlavne ako tepelná izolácia pochôdznych plochých striech, vegetačných plochých striech, záťažových podláh (do 400 kPa) a na stuženie a zvyšovanie odolnosti stavebných konštrukcií.

Technické parametre striekanej tepelnej izolácie

EKOPRODUR
S10-HP
EKOPRODUR
S11E-MAX
EKOPRODUR
S0330
EKOPRODUR
S0541
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ [W/m.K]
EKOPRODUR
S10-HP
0,038
EKOPRODUR
S11E-MAX
0,038
EKOPRODUR
S0330
0,024
EKOPRODUR
S0541
0,023
Objemová hmotnosť
ρ [kg/m3]
EKOPRODUR
S10-HP
≥ 6,5
EKOPRODUR
S11E-MAX
≥ 7
EKOPRODUR
S0330
≥ 34
EKOPRODUR
S0541
≥ 49
Faktor difúzneho odporu
µ [-]
EKOPRODUR
S10-HP
6
EKOPRODUR
S11E-MAX
3
EKOPRODUR
S0330
60
EKOPRODUR
S0541
70
Krátkodobá nasiakavosť
WP [kg/m2]
EKOPRODUR
S10-HP
1,5
EKOPRODUR
S11E-MAX
0,85
EKOPRODUR
S0330
0,1
EKOPRODUR
S0541
0,1
Reakcia na oheň
[trieda]
EKOPRODUR
S10-HP
F
EKOPRODUR
S11E-MAX
E
EKOPRODUR
S0330
E
EKOPRODUR
S0541
E
Spotreba materiálu pri hrúbke vrstvy 100 mm
[kg/m2]
EKOPRODUR
S10-HP
1,2
EKOPRODUR
S11E-MAX
1,2
EKOPRODUR
S0330
3,5
EKOPRODUR
S0541
5,0

Materiál sa dodáva vo forme setov. Jeden set obsahuje 2 sudy (2 zložky), ktoré sa zmiešavajú v objemovm pomere 1:1

A SUD je zložka A - POLYOL (báza, podľa amerického značenia RESIN/zložka B)

Hmotnosť suda je pri materiále S10-HP a S0310/E - 220 kg, S0330 - 235 kg a S0541 - 240 kg.

B SUD je zložka B - ISO (tužidlo - izokyanát, podľa amerického značenia ISO/zložka A)

Hmotnosť sudu je pre všetky materiály rovnaká - 250 kg

Materiál je po nastriekaní podľa pokynov výrobcu zdravotne nezávadný a chemicky stály. Jeho výhodou je veľmi rýchla a jednoduchá aplikácia, vynikajúca priľnavosť k rôznym materiálom. Materiál vytvára spojitú tepelnoizolačnú vrstvu bez tepelných mostov s výbornými mechanickými vlastnosťami a vlastnosťami z hľadiska nasiakavosti.

MATERIÁLY VYHOVUJÚ NAJVYŠŠÍM POŽIADAVKÁM EURÓPSKYCH NORIEM

Všetky produkty Ekoprodur boli testované v certifikovaných výskumných centrách, podľa prísne definovaných európskych noriem, na základe čoho dostali označenie CE a Vyhlásenie o parametroch. Parametre deklarované výrobcom zohľadňujú 25-ročný proces starnutia a zaručujú, že parametre zostanú počas tohto obdobia nezmenené. Bezpečnosť produktov PCC Prodex potvrdzujú certifikáty Poľského inštitútu hygieny.

Aplikácia striekanej izolácie

Striekaná dvojzložková tepelnoizolačná pena je aplikovaná priamo na povrch izolovanej konštrukcie prostredníctvom metódy hydrodynamického striekania. Tepelnoizolačná pena striekaná na povrch konštrukcie je vytvorená priamo na mieste aplikácie použitím špeciálnych vysokotlakových zmiešavacích a striekacích zariadení GRACO REACTOR, umožňujúcich dokonalé zmiešanie a aplikovanie dvoch zložiek izolačného materiálu.

1
Zmiešavacie a striekacie zariadenie GRACO REACTOR
2
Vyhrievané hadice
3
Vyhrievaná ukončovacia hadica
4
Striekacia pištoľ
(čistenie vzduchom, kvapalinou alebo mechanicky)
5
Podávacie (sudové) čerpadlá
6
Miešadlo materiálu
Reactor
Potrebujte viac informácií o zariadeniach pre aplikáciu striekanej izolácie?
Zariadenia
GRACO REACTOR