VPM
Graco VPM

VPM

Systém VPM je veľkoobjemový hydraulický dávkovací systém s meraním, určený pre materiály premenlivým zmiešavacím pomerom pre nanášanie dvojzložkových materiálov ako sú lepidlá a nástrojové pasty. Zariadenie pre dávkovanie materiálov používa objemové pumpy a dodáva presný stály prúd materiálu, ale rovnako aj samostatné dávky až do objemu 30 kg materiálu za minútu.

Presné pomerové zmiešavanie zložiek (presnosť ± 2%) vytvára veľmi kvalitnú zmes materiálu a znižuje spotrebu zložiek. Funkcia premenlivého zmiešavacieho pomeru umožňuje meniť pomer počas chodu zariadenia, jednoducho nastaviť presné množstvo A a B zložky.

Zmiešavací pomer je možné nastavovať v rozmedzí 1:1 až 5:1. Riadiaca jednotka zariadenia s displejovým modulom s intuitívnym a jednoduchým užívateľským rozhraním umožňuje ľahké nastavenie objemu dávky, resp. jej sekvencie až do 100 rôznych veľkostí, konfiguráciu riadenia teploty, prístup k chybovým hláseniam a rovnako možnosť stiahnuť údaje cez rozhranie USB.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Maximálny pracovný tlak

138 bar

Maximálny tlak vzduchu na vstupe

7 bar

Maximálny prietok materiálu

do 30 kg/min

Objem materiálu na 1 cyklus

1,01 l

Zmiešavací pomer

1:1 - 5:1

Rozsah viskozity

10 - 10 000 cps

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia