Precision Swirl
Precision Swirl

Precision Swirl

Elektrický orbitálny (obežný) aplikátor PRECISION SWIRL je určený pre tmely a lepidlá. Poskytuje stály, kruhový vzor dávky materiálu s čistými hranami, bez akýchkoľvek nečistôt, ktoré by bolo po aplikácií potrebné upravovať alebo odstraňovať.

Zariadenie je schopné aplikovať presný otvorený alebo plný kruhový, široký/úzky pruh materiálu pre rôzne aplikácie. Používa sa pre materiály na báze PVC plastizolu, expandujúcich tmelov, epoxidov spracovaných za tepla ako aj materiály na vodnej a epoxidovej báze pre aplikácie PVC švových tesnení, lepenie a tesnenie prírub, aplikáciu tekutých zvukoizolačných materiálov a tesnení skelných systémov v automobilovom priemysle, všeobecnom priemysle a pri výrobe skelných systémov. Aplikátor s hliníkovým telom obsahuje otáčajúcu sa trysku, ktorá umožňuje aplikáciu materiálu na zvislý aj vodorovný povrch, v presnom množstve a na presne definované miesto, dokonca aj v stiesnených a ohraničených priestoroch.

Systém pracuje pri tlaku 240 barov a je možné nastaviť rýchlosť otáčania trysky, vzdialenosť trysky od povrchu a prietok materiálu. Systém pracuje pri tlaku 240 barov a je možné nastaviť rýchlosť otáčania trysky, vzdialenosť trysky od povrchu a prietok materiálu. Riadenie systému je zabezpečené buď prostredníctvom samostatnej riadiacej jednotky PRECISION SWIRL alebo môže byť integrované do riadiaceho modulu automatizovaného systému PRECISIONFLO XL, pri ktorom nie je potrebný externý zdroj energie a umožňuje sledovať krúživú aplikáciu na veľkom grafickom displeji.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Maximálny pracovný tlak materiálu

241 bar

Maximálny pracovný tlak vzduchu

10 bar

Maximálna rýchlosť otáčania

24 000 ot/min

Minimálna rýchlosť otáčania

6 600 ot/min

Hmotnosť aplikátora

0,7 kg

Hmotnosť riadiaceho modulu

10,7 kg

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia