VRM
Graco VRM

VRM

Systém VRM je veľkoobjemový hydraulický dávkovací systém s meraním, určený pre materiály s premenlivým zmiešavacím pomerom pre dvojzložkové materiály na báze živíc. Zariadenie pre dávkovanie materiálov používa objemové pumpy a dodáva presný stály prúd materiálu, ale rovnako aj samostatné dávky až do objemu 30 kg materiálu za minútu.

Používa sa na infúzie dvojzložkových materiálov na báze živíc. Presné pomerové zmiešavanie zložiek (presnosť ± 2%) vytvára veľmi kvalitnú zmes materiálu a znižuje spotrebu zložiek. Funkcia premenlivého zmiešavacieho pomeru umožňuje meniť pomer počas chodu zariadenia, jednoducho nastaviť presné množstvo A a B zložky.

Zmiešavací pomer je možné nastavovať v rozmedzí 1:1 až 5:1. Riadiaca jednotka zariadenia s displejovým modulom s intuitívnym a jednoduchým užívateľským rozhraním umožňuje ľahké nastavenie objemu dávky, resp. jej sekvencie až do 100 rôznych veľkostí, konfiguráciu riadenia teploty, prístup k chybovým hláseniam a rovnako možnosť stiahnuť údaje cez rozhranie USB.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Maximálny pracovný tlak

138 bar

Maximálny tlak vzduchu na vstupe

7 bar

Maximálny prietok materiálu

do 30 kg/min

Objem materiálu na 1 cyklus

1,01 l

Zmiešavací pomer

1:1 - 5:1

Rozsah viskozity

10 - 10 000 cps

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia