HFR
Graco HFR

HFR

Hydraulické zariadenie HFR s pevným zmiešavacím pomerom slúži na zmiešavanie a meranie 2-zložkových materiálov ako sú uretány, polysulfidy, epoxidy, akrylové živice, metyl metakrylátové lepidlá, silikóny, materiály s časticami a bez častíc. Zariadenie HFR je vhodné na aplikácie ako sú dávkovanie materiálov, zalievanie, zapuzdrovanie, podtlakové plnenie, automatické dávkovanie, pulzácia. Horizontálne Z-čerpadlá umožňujú presné ovládanie a eliminujú výkyvy tlaku.

Čerpadlá sú nenáročné na údržbu a ich malý pôdorys šetrí priestor v prevádzke. Dávkovanie materiálu dosahuje novú úroveň presnosti vďaka špeciálnym algoritmom a adaptívnej technológii. Graco HFR Systém s meraným dávkovaním využíva pokročilé ovládacie prvky na monitorovanie systému, ovládanie dávkovania a procesov úpravy materiálov. Systém je schopný produkovať buď konštantný tlak výstupu materiálu, alebo konštantný prietok výstupu materiálu.

Spoľahlivý a presný dávkovací ventil MD2 spracuje veľký rozsah materiálov v pomere 1:1 až 12:1 a je určený pre manuálne alebo robotické aplikácie. Jednoduchá konštrukcia dávkovacieho ventilu MD2 umožňuje ľahké čistenie, čím je minimalizovaný čas vynaložený na údržbu. Pomocou ADM modulu (Advanced Display Modul) je možné jednoducho nakonfigurovať integrované ovládače teploty, skontrolovať spotrebu materiálu a počítať množstvo cyklov čerpadla, kontrolovať a mať rýchly prístup k chybám a udalostiam a pod, programovať veľkosti dávok a sekvencií.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Maximálny tlak materiálu

241 bar

Prietok materiálu

1 - 36,7 cc/min

Rozsah zmiešavacieho pomeru

1:1 - 10:1

Maximálna teplota materiálu

50 °C

Napájanie

230 V alebo 400 V

Hmotnosť zariadenia

145 - 182 kg