Systémy pre transfer a dávkovanie lepidiel, tmelov a zálievok

Osobitnou problematikou vo viacerých odvetviach priemyslu je technológia pre prípravu a aplikáciu lepidiel, tmelov, zálievok a iných vysokoviskóznych materiálov. Ide o širokú škálu jednozložkových (1K), dvojzložkových (2K) materiálov, materiálov aplikovaných za tepla alebo za horúca.

Zariadenia môžme rozdeliť na zásobovacie a dávkovacie systémy, resp. ich kombinácie. Zatiaľčo zásobovacie systémy slúžia hlavne na prípravu materiálu, jeho zohriatie na požadovanú teplotu, prípadne zmiešanie zložiek a následný transfer, tak dávkovacie zariadenia priamo aplikujú materiál podľa vyšpecifikovaných požiadaviek.

Systémy rozdeľujeme podľa charakteru materiálu a aplikácie do niekoľkých skupín:

  • 1K - Jednozložkové systémy
  • 2K - Dvojzložkové systémy
  • Warm Melt a Hot Melt systémy
  • Merané dávkovacie systémy
  • Príslušenstvo systémov

Príslušenstvo systémov tvoria hlavne aplikátory - elektrický orbitálny aplikátor PrecisonSwirl, meraný dávkovací ventil PrecisionFlo, konverzné sady ako aj iné súčasti potrebné pre chod, resp. zdokonalenie systému.

Pokiaľ potrebujete pomoc pri výbere a návrhu systému, kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.