Prevádzkové kvapaliny
TSL Pump Armor

Prevádzkové kvapaliny

Dobrá údržba predlžuje životnosť striekacieho zariadenia. TSL a Pump Armor je dvojica prevádzkových kvapalín používaných na zaistenie dlhodobej a správnej prevádzky Vašej pumpy a striekacieho zariadenia.

Kvapalina TSL (Throat Seal Liquid)

Účelom nie je udržať tesnenie namazané, ale zabrániť nečistotám a prachu, aby sa dostali do priameho kontaktu s piestom a rozpustiť zvyšky materiálu, ktoré sa pretlačia cez horné tesniace segmenty. Z mazacej misky preniká TSL olej do čerpaného materiálu a zabraňuje jeho zasychaniu na pieste a nevytvára žiadne škvrny na povrchu. Olej je dostupný v baleniach po 0,25 l, 1 l a 3,8 l.

Konzervačná kvapalina Pump Armor slúži na dva účely:

  1. Neriedená pre dlhodobé skladovanie: mazivo, rozpúšťadlo a ochrana proti zamrznutiu v jednom.
  2. Riedená vodou (20%) pre účinnejšie každodenné čistenie. Kvapalina je dostupná v baleniach po 1 l a 3,8 l.
Špecifikácia a dokumentácia

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia