ProXp AS
Graco ProXp AS

ProXp AS

Elektrostatické striekacie pištole PRO XP AS sú určené pre všeobecné použitie pri aplikáciách povrchových úprav v kovovýrobe. Základom pištole je patentovo chránené riešenie - zabudovaná kazeta pre generovanie vlastného elektrostatického poľa. Kazeta obsahuje miniaturizovanú vzduchovú turbínu, ktorá poháňa alternátor, alternátor ako zdroj elektrickej energie ďalej napája nielen samotný VN násobič a generátor elektrostatického poľa, ale aj riadiacu elektroniku. Toto riešenie poskytuje jedinečnú prednosť pištolí GRACO - nezávislosť na externom zdroji elektrickej energie.

Pištoľ má ovládací systém SMART, ktorý analyzuje výkon, prispôsobuje napätie potrebám aplikácie, eliminuje čas strávený hľadaním závady a v prípade poruchy displeja je ľahko vymeniteľný. Typickými oblasťami nasadenia tejto pištole sú prevádzky pre lakovanie a opravy karosérií nákladných automobilov, autobusov a železničných vagónov, v leteckom priemysle, pri povrchovej úprave nádrží a konštrukcií. Každá pištoľ je testovaná a doručená s certifikátom znázorňujúcim striekací lúč, mechanický a elektrický výkon.

Izolačný systém WB100 slúži na izoláciu vodou riediteľných materiálov pri použití elektrostatických zariadení, ideálne v striekacích kabínach).

Ďalšou možnosťou pri striekaní vodou riediteľných materiálov je použiť cirkulačné systémy s elektrostatickou pištoľou PRO XP WB, kde nie je potrebné použiť izolačný systém. Základ pištole je rovnaký ako pri klasickej elektrostatickej pištoli rozdiel je v tom, že pištoľ obsahuje externú ihlu a tým materiál zostáva uzemnený v pištoli.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Vstupné napätie ES poľa

40 - 85 kV

Maximálny pracovný tlak

7 bar

Maximálny napájací tlak vzduchu

7 bar

Pracovná teplota materiálu

48,8 °C

Dĺžka pištole

220 - 270 mm

Hmotnosť

560 - 728 g