ProXp AA-Airless
Graco ProXp AA

ProXp AA-Airless

Elektrostatické striekacie pištole PRO XP AA sú určené pre všeobecné použitie pri striekaní kovových predmetov. Kombinujú všetky výhody rady pištolí PRO XP s možnosťou regulácie napätia, pričom všetky ovládacie prvky pre reguláciu elektrostatického poľa sú umiestnené na zadnej stene pištole. Takto môže operátor jednoduchým zapnutím vypínača aktivovať elektrostatické pole s napätím až 85 kV. Aj modely PRO XP AA využívajú patentovo chránené riešenie - zabudovanú kazetu pre generovanie vlastného elektrostatického poľa. Kazeta obsahuje miniaturizovanú vzduchovú turbínu, ktorá poháňa alternátor, alternátor ako zdroj elektrickej energie ďalej napája nielen samotný VN násobič a generátor elektrostatického poľa, ale aj riadiacu elektroniku s displejom.

Pištoľ má ovládací systém SMART, ktorý analyzuje výkon, prispôsobuje napätie potrebám aplikácie, eliminuje čas strávený hľadaním závady a v prípade poruchy displeja je ľahko vymeniteľný. Typickými oblasťami nasadenia tejto pištole sú prevádzky pre lakovanie a opravy karosérií nákladných automobilov, autobusov a železničných vagónov, v leteckom priemysle, pri povrchovej úprave nádrží a konštrukcií. Každá pištoľ je testovaná a doručená s certifikátom znázorňujúcim striekací lúč, mechanický a elektrický výkon.

Izolačný systém WB3000 slúži na izoláciu vodou riediteľných materiálov pri použití elektrostatických zariadení, ideálne v striekacích kabínach).

Ďalšou možnosťou pri striekaní vodou riediteľných materiálov je použiť cirkulačné systémy s elektrostatickou pištoľou PRO XP WB, kde nie je potrebné použiť izolačný systém. Základ pištole je rovnaký ako pri kalsickej elektrostatickej pištoli rozdiel je v tom, že pištoľ obsahuje externú ihlu a tým materiál zostáva uzemnený v pištoli.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Vstupné napätie ES poľa

60 - 85 kV

Maximálny pracovný tlak

210 bar

Maximálny napájací tlak vzduchu

7 bar

Pracovná teplota materiálu

48,8 °C

Dĺžka pištole

245 - 270 mm

Hmotnosť

660 - 728 g