Striekacie trysky

Trysky pre zariadenia pre vodorovné dopravné značenie

RAC 5

Striekacie trysky RAC 5 pre zariadenia LineLazer sú špeciálne navrhnuté tak, aby vytvárali presné, ostro ohraničené čiary bez rozstrapkaných okrajov.

Pre dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu bola rada trysiek RAC 5 obohatená o 17 nových veľkostí trysiek.

Trysky majú nový, jednoduchý systém čistenia, kde pri vysunutí trysky už nie je potrebné otáčať celou zostavou.

Trysky sú používané s oranžovým držiakom RAC 5.

Nastavenie trysiek

LL Tips Settings

Tabuľká veľkostí trysiek RAC 5 LL

Šírka čiary sa meria s tryskou umiestnenou 15 cm nad povrchom.

Šírku je možné upraviť znížením alebo zvýšením polohy pištole.

Pre objednávanie trysiek: LL5-XXX. XXX nahraďte zvolenou veľkosťou trysky.

Uistite sa, že prietok trysky bude odpovedať možnému výkonu stroja.

Šírka čiary Prietok
Typ trysky Priemer otvoru trysky 5 cm 10 cm 15 cm 30 cm [l/min]
LL5-XXX 0,013" 213 0,69
0,015" 215 315 0,91
0,017" 217 317 417 1,17
0,019" 219 319 419 1,17
0,021" 321 421 621 1,79
0,023" 323 423 623 2,15
0,025" 325 425 625 2,54
0,027" 327 427 627 2,96
0,029" 329 429 629 3,42
0,031" 331 431 631 4,42
0,033" 333 4,98
0,035" 335 435 635 6,18
0,039" 639 7,51