PrecisionSwirl

Elektrický orbitálny aplikátor pre tmely a lepidlá

PrecisionSwirl

Elektrický orbitálny (obežný) aplikátor pre tmely a lepidlá umožňuje stály, kruhový vzor dávky materiálu s čistými hranami, bez akýchkoľvek nečistôt, ktoré by bolo po aplikácií potrebné upravovať alebo odstraňovať. Zariadenie je schopné aplikovať presný otvorený alebo plný kruhový, široký alebo úzky pruh materiálu pre rôzne aplikácie. Používa sa pre materály na báze PVC plastizolu, expandujúcich tmelov, epoxidov spracovaných za tepla ako aj materiály na vodnej a epoxidovej báze pre aplikácie PVC švových tesnení, lepenie a tesnenie prírub, aplikáciu tekutých zvukoizolačných materiálov a tesnení skelných systémov v automobilovom priemysle, všeobecnom priemysle a pri výrobe skelných systémov.

Aplikátor s hliníkovým telom obsahuje otáčajúcu sa trysku, ktorá umožňuje aplikáciu materiálu na zvislý aj vodorovný povrch, v presnom množstve a na presne definované miesto. Systém pracuje pri tlaku 240 barov a je možné nastaviť rýchlosť otáčania trysky, vzdialenosť trysky od povrchu a prietok materiálu.

Riadenie systému je zabezpečené buď prostredníctvom samostatnej riadiacej jednotky PrecisionSwirl alebo môže byť integrované do riadiaceho modulu automatizovaného systému PrecisionFlo XL. Systém PrecisionSwirl zjednodušuje programovanie zmien trajektórií robotov.

Model PrecisionSwirl
Max. pracovný tlak materiálu [bar] 241
Max. pracovný tlak vzduchu [bar] 10
Minimálna rýchlosť otáčania [ot./min] 6600
Maximálna rýchlosť otáčania [ot./min] 24000
Hmotnosť aplikátora [kg] 0,7
Hmotnosť riadiaceho modulu [kg] 10,7
Objednávacie číslo 309403

PrecisionSwirl

Možnosti aplikácie materiálu prostredníctvom aplikátora PrecisionSwirl. Vľavo je otvorený kruhový vzor (vhodný pre aplikáciu lepidiel) a vpravo plný kruhový vzor (vhodný pre aplikáciu tmelov).