Hadice Graco

Vysokotlaké hadice BlueMax II HP a Xtreme-Duty

Hadice GRACO BlueMax II

Hadice BlueMax II predstavujú technologickú novinku v oblasti vysokotlakých hadíc. Patria k najľahším, ale zároveň i k najpružnejším. V neposlednom rade zabezpečujú najvyšší výkon pri doprave materiálu do pištole.
Pokiaľ hadicu predĺžite (o viac ako 15 m), odporúčame vždy o stupeň zväčšiť jej priemer oproti predchádzajúcej hadici. Väčší vnútorný priemer znižuje trenie.
Pri štandardných airless aplikáciách aspoň pri polovici celkovej dĺžky hadíc a pri hustejších materiáloch v celej dĺžke predĺženia hadice. Toto všeobecné pravidlo zabezpečí požadovaný výkon a tlakovú linearitu.

Hadice GRACO sú dodávané v priemeroch 3/16", 1/4", 3/8" a 1/2" v dĺžkach od 4,5 m do 30 m. Pre optimálne pohodlie pri práci sú v ponuke aj koncové pružné hadice (hadicové biče) BlueMax s dĺžkou od 0,9 m.

Vysokotlaká hadica BLUEMAX II HP
Maximálny pracovný tlak je 276 bar (pri teplote teplote materiálu 82,2°C), syntetický oplet

277249 Hadicový bič 1/4" (6,4 mm), dĺžka 0,9 m, MxF
277250 Hadica 1/4" (6,4 mm), dĺžka 15 m, FBE
277351 Hadicový bič 3/8" (9,5 mm), dĺžka 0,9 m, MxF
277251 Hadica 3/8" (9,5 mm), dĺžka 15 m, FBE
277253 Hadica 1/2" (13 mm), dĺžka 15 m, FBE


Airless hadica XTREME-DUTY

Airless hadica XTREME-DUTY

Maximálny pracovný tlak je 310 bar (pri teplote teplote materiálu 82,2°C), drôtený oplet

H42503 Hadicový bič 1/4" (6,4 mm), dĺžka 0,9 m, MxF
H42550 Hadica 1/4" (6,4 mm), dĺžka 15 m, FBE
H4251X Hadica 1/4" (6,4 mm), dĺžka 30 m, FBE
H43803 Hadicový bič 3/8" (9,5 mm), dĺžka 0,9 m, MxF
H43850 Hadica 3/8" (9,5 mm), dĺžka 15 m, FBE
H4381X Hadica 3/8" (9,5 mm), dĺžka 30 m, FBE
H45050 Hadica 1/2" (13 mm), dĺžka 15 m, FBE
H4501X Hadica 1/2" (13 mm), dĺžka 30 m, FBE

Príslušenstvo k hadiciam tvoria hadicové spojky a armatúry. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v brožúre pre airless príslušenstvo.