Zariadenia pre aplikáciu PUR materiálov vo výrobe

Súčasťou priemyslu striekaných tepelných PUR izolácií nie je len samotná aplikácia izolačnej peny na stavebné konštrukcie, ale aj výroba hotových tepelnozilačných dosiek, panelov ako aj iných špecifických izolačných prvkov.

Spoločnosť GRACO prichádza aj s riešeniami pre tento druh aplikácie, uplatňujúcej sa najmä vo výrobných procesoch - pásovej výrobe izolačných prvkov. Patria sem veľkoobjemové hydraulické zmiešavacie zariadenia Reactor H pre aplikáciu dvojzložkovej PUR peny, ďalej rada zariadení Reactor H-VR a Reactor IP pre liatu PUR penu (plnenie do foriem) a nakoniec hydraulické všestranné zmiešavacie zariadenie HFR s vysoko presným, meraným zmiešavaním vhodné nielen pre dvozjložkové polyuretány, ale aj pre polyuretánové elastoméry, epoxidy, silikóny, polyureu a materiály s jemným plnivom.

K zariadeniam sú dostupné kvalitné vyhrievané materiály a špeciálna plniaca pištoľ Graco EP alebo aplikátor GX16, umožňujúce jednoduché a spoľahlivé plnenie foriem pre izolačné prvky ako aj iné výrobky z vyššie spomenutých materiálov.

Pokiaľ potrebujete pomoc pri výbere zariadenia, kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.