LazerGuide
LazerGuide Graco

LazerGuide

Laserový systém pre rozvrhnutie dopravného značenia prináša množstvo benefitov, ktoré uľahčujú pracovníkom prácu. Systém je možné použiť pri striekaní vodorovného dopravného značenia vozoviek, diaľnic, parkovísk, križovatiek, ihrísk, rušných ulíc, cyklotrás a peších zón. Iba jeden pracovník dokáže správne a presne nastaviť zariadenie, ktorým eliminujete používanie kriedy, pások alebo povrazov.

Zariadenie umožňuje striekať presné línie dokonca aj vo veterných podmienkach. Nastavte zariadenie v troch krokoch : umiestnenie Target Boxu, zameranie laserového lúča do Target Boxu a priblíženie sa k Target Boxu.

Natavte zariadenie v troch krokoch:
  1. Umiestnenie Target Boxu
  2. Zameranie laserového lúča do Target Boxu
  3. Priblíženie sa k Target Boxu
Špecifikácia a dokumentácia

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia