Husky
Graco HUSKY

Husky

Rad pneumatických dvojmembránových čerpadiel HUSKY je navrhnutý na čerpanie najrôznejších materiálov (rozpúšťadlá, kyseliny, základové a nízkoviskózne nátery, atramenty, moridlá, farbivá, chladiace kvapaliny, mazivá a lepidlá). Čerpadlá Husky používajú patentovaný vzduchový motor so zjednodušenou konštrukciou, ktorá zlepšuje jeho spoľahlivosť a možnosti údržby.

Vzduchový motor je schopný trvalo pracovať aj bez primazávania vzduchu. Zariadenia sú predovšetkým používané ako dávkovacie, meracie a cirkulačné čerpadlá. Využitie nájdu aj ako čerpadlá pre nízkotlakové vzduchové alebo HVLP striekanie. Vďaka množstvu druhov čerpadiel, ich materiálového prevedenia, materiálového prevedenia ich častí ako aj dostupnosti konverzných sád je možné čerpadlo jednoducho adaptovať na rôzne prevádzkové podmienky a materiály.

Až 5x dlhšia životnosť čerpadla zaručuje menší počet prestojov a neplánovaných údržieb. Modulárny vzduchový ventil zabezpečuje hladké a rýchle prepínanie, čo znamená nízku pulzáciu a hladkú prevádzku bez zaseknutí. Pomocou voliteľných funkcií môžete čerpadlo monitorovať z viacerých uhlov. Systém počítania cyklov na výstupe spolu so systémom DATATRAK, s ktorým môžete sledovať aktuálny prietok, spotrebu materiálu a plánovať pravideľnú údržbu prinášajú vyššiu ochranu čerpadla od poruchy a "chodu naprázdno".

Podľa materiálu vyhotovenia tela čerpadla ich rozdeľujeme:
Plastové telo
 • AC - acetalová konštrukcia
  Čerpadlá vhodné pre transfer vodných, rozpúšťadlových a ropných (horľavých) materiálov.
 • PP - polypropylénová konštrukcia
  Čerpadlá vhodné pre transfer kyselín a základových materiálov.
 • KY - kynarová konštrukcia
  Čerpadlá vhodné pre transfer kyslých chemikálií a horúcich kyselín.
Metalické telo
 • AL - konštrukcia z hliníkovej zliatiny
  Čerpadlá vhodné pre transfer vodných, olejových materiálov a väčšinu rozpúšťadiel.
 • SST - konštrukcia z antikoróznej ocele
  Čerpadlá vhodné pre transfer korozívnych a abrazívnych materiálov.
Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Max tlak materiálu na výstupe (podľa modelu)

18,9 - 135 bar

Max. tlak vzduchu na vstupe (podľa modelu)

7 - 8,6 bar

Max. rýchlosť čerpadla (podľa modelu)

135 - 400 cyklov/min

Výtlak na jeden pracovný cyklus (podľa modelu)

46 - 11000 cc

Max. veľkosť pevných častíc (podľa modelu)

1,5 - 12,7 mm

Hmotnosť čerpadla (podľa modelu)

0,9 - 115,6 kg

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia