ChemSafe
Graco CHEMSAFE

ChemSafe

Rad vysoko chemicky odolných pneumatických dvojmembránových čerpadiel CHEMSAFE vychádza zo spoľahlivého a rokmi overeného radu čerpadiel HUSKY. Čerpadlá CHEMSAFE sú špeciálne navrhnuté na čerpanie vysoko korozívnych materiálov (agresívne kyseliny a rozpúšťadlá, karborundové a vápenné kaly, atramenty, moridlá, chladiace kvapaliny, farmaceutické materiály, abrazívne materiály, odpadové a splaškové vody a pod.).

Čerpadlá CHEMSAFE, podobe ako čerpadlá Husky, používajú patentovaný vzduchový motor so zjednodušenou konštrukciou, ktorá zlepšuje jeho spoľahlivosť a možnosti údržby. Vzduchový motor je schopný trvalo pracovať aj bez primazávania vzduchu.

Zariadenia sú predovšetkým používané ako dávkovacie, meracie a cirkulačné čerpadlá v chemicky silne korozívnom prostredí. Z hľadiska materiálového rozdeľujeme čerpadlá do dvoch skupín - teflónové (PTFE)polyetylénové (UHMWPE).

Vďaka množstvu druhov čerpadiel, ich materiálového prevedenia, materiálového prevedenia ich častí ako aj dostupnosti konverzných sád je možné čerpadlo jednoducho adaptovať na rôzne prevádzkové podmienky a materiály. Dizajn čerpadiel vytvorený pomocou CNC zariadenia zaisťuje presnosť a vysokú chemickú odolnosť v porovnaní s lisovanými pumpami. Antikorózny povrch bez odkrytých oceľových častí znižuje nároky na údržbu, zvyšuje životnosť čerpadla a ponúka čistú, bezpečnú prevádzku. Vymeniteľný pneumatický motor ponúka jednoduchú údržbu, zníženie počtu prestojov.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Max. pracovný tlak

7 bar

Max. objemový výkon (podľa modelu)

14 - 376 l/min

Max. veľkosť pevných častíc (podľa modelu)

3 - 8,1 mm

Výkon za cyklus (podľa modelu)

30 - 1640 cc

Hmotnosť (podľa modelu)

1,9 - 43,2 kg

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia