Merkur NXT
MERKUR NXT

Merkur NXT

Čerpadlá MERKUR NXT sú navrhnuté pre transfer materiálov na vodnej báze, dvojzložkových farieb a syntetických farieb so strednou a vysokou viskozitou, latexov, moridiel antikoróznych a ochranných nástrekov v strojárstve, stavebníctve a drevovýrobe. Ďalej transfer riedidlových farieb, dvojzložkových polyuretanových a epoxidových farieb, syntetických farieb so strednou viskozitou, antikoróznych náterov, ochranných nástrekov a vrchných lakov v strojárenskej výrobe.

Systém DATATRAK poskytuje prehľad o aktuálnom stave zariadenia, monitoring chodu pumpy "naprázdno", nulovateľné počítadlo, ktoré sleduje množstvo použitého materiálu a interval údržby. Jednoduchá konštrukcia pneumatického motora NXT prináša minimalizáciu dielov a zjednodušenie údržby. Zariadenia je možné doplniť prietokovým elektrickým ohrievačom VISCON 2/VISCON HP pre striekanie vysokosušinových materiálov pri nižšom tlaku. Nová konštrukcia tesnení piestu a piestnej tyče spolu s novým závitovým uchytením valca a novou spojkou motora a pumpy umožňujú jednoduchú demontáž, výmenu tesnení a spätnú montáž pumpy.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Pomer

10:1 - 48:1

Maximálny pracovný tlak

69 - 331 bar

Výtlak na jeden cyklus

25 - 150 cc

Maximálny vstupný tlak vzduchu

7 bar

Spotreba vzduchu (pri tlaku 7 bar a 20 cykloch/minúta)

0,17 - 0,74

Objemový výkon (pri 60 cykloch/minúta)

1,5 - 9 l/min

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia