Endura-Flo
ENDURA-FLO

Endura-Flo

Jednoduchá, modulárna a kompaktná konštrukcia čerpadiel ENDURA-FLO zabezpečuje nielen dlhú životnosť, ale tiež lepšiu odolnosť voči ťažkým prevádzkovým podmienkam, než iné membránové pumpy. Toto jednoducho inštalovateľné čerpadlo poskytuje nízku pulzáciu na výstupe a plynulý prechod pre rýchle zmeny farby, čo šetrí produkčný čas i náklady. Cirkulačné čerpadlá ENDURA-FLO 4:1 majú jeden z najvyšších tlakových pomerov, aký je dostupný v kategórii malých až stredných systémov pre transfer a cirkuláciu farby. Je možné ich použiť pre čerpanie širokej palety materiálov od farieb na vodnej alebo riedidlovej báze, cez katalytické nátery a materiály citlivé na vlhkosť až po UV nátery.

Prepracovaná membrána vydrží dlhšie a dokáže lepšie čeliť extrémnym prevádzkovým podmienkam. Veľkou výhodou membránovej čerpadla typu ENDURA-FLO je, že eliminuje šmykové napätie v na šmyk citlivých materiáloch. Otočné materiálové manifoldy, nosné konzoly a pružinové kontrolné kazety, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou čerpadla sa dajú jednoducho prispôsobiť rôznym možnostiam uloženia a montáže v rozsahu 360°. Pružinové kazetové ventily, ako aj ľahký prístup ku kritickým komponentom umožňujú rýchlu a jednoduchú údržbu. Environmentálne regulácie sa sprísňujú a držať s nimi krok nie je jednoduchá úloha. Zdĺhavé a nákladné manuálne zaznamenávanie je v prípade čerpadla ENDURA-FLO možné nahradiť automatizovaným zaznamenávaním pomocou systému DATATRAK. Okrem funkcie zaznamenávania je tiež možné nastaviť ochranu proti poškodeniu, diagnostiku pumpy pre jednoduchú a predvídateľnú údržbu a takisto nulovateľné počítanie dávok pre spotrebu materiálu a harmonogram údržby.

Čerpadlo ENDURA-FLO je ideálnym riešením pre cirkulačné systémy s viacnásobnou zmenou farby, prečerpávacie a transferové systémy, ako ja systémy s čistením pomocou čistiacej vložky. Materiálovú časť čerpadla je možné očistiť vzduchom alebo riedidlom. Na preplach čerpadla je vďaka jeho jedinečnej konštrukcii potrebné len malé množstvo riedidla. Čerpadlo ENDURA-FLO má ATEX certifikát, tj. je možné ho inštalovať aj v nebezpečnom prostredí.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Max. tlak materiálu na výstupe

28 bar

Max. tlak vzduchu na vstupe

7 bar

Tlakový prevodový pomer

4:1

Maximálny výkon pri 60 cykloch (4D150/4D350)

9 / 21 l/min

Výkon za cyklus (4D150/4D350)

150 / 350 cc

Hmotnosť (4D150/4D350)

14 / 33 kg

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia