Vyhrievané hadice
Vyhrievané hadice Graco

Vyhrievané hadice

Vyhrievané hadice slúžia pre transfer ohriatych zložiek materiálu pre aplikáciu striekanej izolácie. Zložky v hadici prúdia oddelene (k ich vzájomnému zmiešaniu dôjde až v aplikačnej pištoli) a hlavnou úlohou hadice je udržať ich teplotu, na ktorú boli zohriate v zmiešavacom zariadení.

Vyhrievané hadice Graco sú obalené v medenom izolačnom elemente pre dosiahnutie presného a rovnomerného ohrevu zložiek. Hadice sú pokryté špeciálnym butylovým obalom pre ochranu citlivého izokyanátu voči vlhkosti a stálu teplotu materiálu zaručuje penová tepelná izolácia.

Dôležitou súčasťou vyhrievaných hadíc sú senzory teploty materiálu, ktoré slúžia na udržanie stálej teploty zložiek. Použitie tepelných senzorov materiálu (FTS - Fluid Temperature Sensor) je najlepším riešením, ako sledovať túto teplotu. Okrem udržiavania teploty materiálu senzory poskytujú aj potrebnú spätnú väzbu pre ovládacie prvky zmiešavacieho zariadenia REACTOR, aby zariadenie mohlo presne a bezpečne riadiť vyhrievanie hadíc. Odporúčame senzory umiestniť čo najbližšie k ukončovacej hadici z dôvodu čo najpresnejšieho sledovania teploty blízko miesta zmiešania oboch zložiek.

V ponuke produktov Graco sú dostupné dve technológie - detektor teplotnej odolnosti (RTD - Resistance Temperature Detector) a termoelektrické články (Thermocouple).

Špecifikácia a dokumentácia

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia