XM PFP King
Graco XM PFP

XM PFP King

Striekacie zariadenie XM PFP je špecializované striekacie zariadenie pre nanášanie moderných dvojzložkových intumescentných epoxidových protipožiarnych materiálov, ktoré pri expozícii teplotou nad 200 °C expandujú. Problém pri aplikácii týchto materiálov je ich relatívne vysoká stlačiteľnosť pri aplikačnom tlaku a tým veľmi problematické dodržanie zmiešavacieho pomeru.

Zariadenie XM PFP dokáže veľmi účinne eliminovať vplyv stlačiteľnosti materiálu na presnosť zmiešavacieho pomeru, čo zaručuje štandardnú kvalitu zmesi protipožiarneho materiálu pri aplikácii. Zariadenie dokáže spracovať 2-zložkové materiály s pomerom od 1:1 do 10:1 a ponúka precíznu kontrolu zmiešavania s presnosťou do ±5%. Zmiešavací pomer je možné ľahko zmeniť na ovládacom paneli, ak nastane chyba v zmiešavaní, systém sa automaticky zastaví a zabráni tak zle premiešanému materiálu, aby sa dostal na striekaný predmet.

Koncepcia systému je postavená na maximálnej miere automatizácie činností spojených s obsluhou zariadenia. Dopĺňanie materiálu z prepravných obalov – 20 l hobokov do tlakových zásobníkov je možné plne automatizovať, obsluha len vymieňa hoboky. Sledovanie teplôt zásobníkov, prietokových ohrievačov a vyhrievaných hadíc je takisto konzistentné a plne automatizované. Samotný proces zmiešavania materiálu počas striekania je monitorovaný a riadený s vysokou presnosťou. Využitie počítača prináša aj ďalšie benefity - možnosť záznamu všetkých dát pre dokumentačné účely a kontrolu kvality. Počítač značne uľahčuje aj fyzickú kontrolu zmiešavacieho pomeru, stačí spustiť príslušnú sekvenciu a odvážiť vzorky. Jednoduchá identifikácia porúch na základe chybových kódov mnohonásobne skracuje prestoje. Zariadenie je samozrejme schopné spracovať aj bežné dvojzložkové vysokoviskózne materiály.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Rozsah zmiešavacích pomerov

1:1 až 10:1 s krokom 0,1

Presnosť zmiešavacieho pomeru

5%

Tlakový prevodový pomer

60:1

Maximálny pracovný tlak

414 bar

Maximálny vstupný tlak vzduchu

7 bar

Maximálna spotreba vzduchu

5 m3/min

Maximálny objemový výkon

11,4 l/min

Viskozita materiálu

Spracuje tmeliace materiály, ktoré sa dostanú do nádrže pomocou podávacieho systému

Rozsah pracovnej teploty

0 - 55 °C

Maximálna teplota materiálu

70 °C