ProMix 2KE
Graco PROMIX 2KE

ProMix 2KE

Zmiešavacie systémy PROMIX 2KE sú určené pre zmiešavanie dvojzložkových materiálov s viskozitou do 5000 cps, a to na vodnej aj riedidlovej báze (epoxidy, polyuretány, katalytické laky a podobne). Zariadenia sú určené pre spracovanie jednej až troch farieb s jedným tužidlom. Jednoduché a flexibilné zmiešavanie, ktoré je dostupné v čerpadlovej verzii a verzií s odmeriavaním pre všetky striekacie technológie.

PROMIX 2KE v čerpadlovej verzií je vybavený spoľahlivými čerpadlami MERKUR. Zariadenie dokáže dodržať zmiešavací pomer s preddefinovanou toleranciou do ±2%. PROMIX 2KE vo verzii s odmeriavaním obsahuje dva zubové prietokomery (je možné ich nahradiť Coriolisovými prietokomermi). Zariadenie dokáže dodržať zmiešavací pomer s preddefinovanou toleranciou do ±1%. Výhodou verzie s odmeriavaním je schopnosť pracovať s akýmikoľvek napájacími čerpadlami podľa požiadaviek aplikácie.

Zmiešavací pomer materiálových zložiek A a B je riadený veľmi odolným priemyselným počítačom, ktorý je napájaný zo zabudovaného alternátora s pneumatickým pohonom pre ATEX prostredie alebo z externého sieťového zdroja. Riadený zmiešavač a následne statický mixér dokonale homogenizujú zmes oboch zložiek a pripravia farbu pre striekanie. Pre vysokoviskózne materiály je možné doplniť zariadenie elektrickými prietokovými ohrievačmi zložiek A a B a elektricky vyhrievanými hadicami.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Maximálny pracovný tlak čerpadlovej verzie

17 - 280 bar

Maximálny pracovný tlak verzie s odmeriavaním

280 bar

Minimálny objemový výkon

0,02 l/min

Maximálny objemový výkon

3,8 l/min

Rozsah viskozity

20 - 5000 cps

Rozsah zmiešavacieh pomeru

1:1 až 30:1 s krokom 0,1

Presnosť zmiešavacieho pomeru čerpadlovej verzie

±2%

Presnosť zmiešavacieho pomeru verzie s odmeriavaním

±1%

Vstupný tlak vzduchu

5,2 - 7 bar

Počet farieb

3

Počet tužidiel

1

Ukladanie receptúr

Nie

Riadenie prietoku

Nie

Automatizácia

Nie

Pracovná teplota

5 - 50 °C

Skladovacia teplota

-1 - 71 °C

Približná hmotnosť čerpadlvoej verzií

136 kg

Približná hmotnosť meranej verzií

91 kg