Pro Xp Auto WB
Pro Xp Auto WB Graco Gun Pistol

Pro Xp Auto WB

Nová elektrostatická striekacia pištoľ PRO XP AUTO WB pre nízkotlakové aj vysokotlakové striekanie s podporou vzduchu je určená pre všeobecné použitie pri striekaní v automatizovaných a robotizovaných lakovniach, na aplikáciu vodouriediteľných materiálov. Nový typ pištole má menšie rozmery a kompaktnejší tvar a rovnako kombinuje všetky výhody inovatívnej rady manuálnych pištolí PRO XP AS s možnosťou regulácie napätia v štyroch stupňoch, pričom všetky ovládacie prvky sú umiestnené buď na prírube zadnej steny pištole alebo na jej spodnej časti.

Operátor môže prostredníctvom PLC jednoducho ovládať všetky funkcie pištole ,ktoré sú pripojené priamo k riadiacemu modulu, takže je možné presne kontrolovať napätie a optimalizovať parametre striekania 24 hodín, 7 dní v týždni. Pištoľ môže byť jednoducho odstránená v priebehu niekoľkých sekúnd, pretože všetky hadice a tenké optické káble sú pripojenie priamo na manifold. Základom pištole je patentovo chránené riešenie - zabudovaná kazeta pre generovanie vlastného elektrostatického poľa. Kazeta obsahuje miniaturizovanú vzduchovú turbínu, ktorá poháňa alternátor, alternátor ako zdroj elektrickej energie ďalej napája nielen samotný VN násobič a generátor elektrostatického poľa, ale aj riadiacu elektroniku. Toto riešenie poskytuje jedinečnú prednosť pištolí GRACO - nezávislosť na externom zdroji elektrickej energie.

Nízkotlakové pištole PRO XP AUTO AS WB používajú na izoláciu vodou riediteľných materiálov systém WB100. Vysokotlakové pištole PRO XP AUTO AA WB používajú na izoláciu vodou riediteľných materiálov systém WB3000. Ďalšou možnosťou pri striekaní vodou riediteľných materiálov je použiť cirkulačné systémy s elektrostatickou pištoľou PRO XP AUTO AS WB, kde nie je potrebné použiť izolačný systém. Základ pištole je rovnaký ako pri klasickej elektrostatickej pištoli, rozdiel je v tom, že pištoľ obsahuje externú ihlu a tým materiál zostáva uzemnený v pištoli.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Maximálny pracovný tlak (pre Pro Xp Auto AS)

7 bar

Maximálny pracovný tlak (pre Pro Xp Auto AA)

210 bar

Maximálny napájací tlak vzduchu

7 bar

Vstupné napätie (podľa typu modelu)

60 kv

Rozsah vodivosti striekaného materiálu (pre Pro Xp Auto AS)

25 MΩ/cm až ∞

Rozsah vodivosti striekaného materiálu (pre Pro Xp Auto AA)

3 MΩ/cm až ∞

Skratový prúd zdroja

125 µA

Pracovná teplota materiálu

48 °C

Hmotnosť pištole (závisí od typu pištole)

1200 g

Produktový list, Katalóg