Pištoľ RS - GEL
Pištoľ RS - GEL

Pištoľ RS - GEL

Inovácie zapracované do konštrukcie striekacej pištole Graco RS napomáhajú zlepšiť produktivitu a kvalitu výroby. Sú určené pre aplikácie kompozitných materiálov na báze dvojzložkových živíc (laminát) bez použitia sklených vlákien. Samozrejmosťou aplikačnej pištole RS pre živice vo forme gélov je ergonomická rukoväť, rýchlo odpojiteľná hlava pištole ako aj jedinečná konštrukcia ihlovej svorky, ktorá je navrhnutá pre dlhodobé udržanie výrobného nastavenia a eliminuje potrebu úpravy nastavenia ihly po pravidelnej údržbe.

Pištoľ Graco RS GEL je dostupná vo verzií s vnútorným alebo vonkajším zmiešavaním. Technológia pre stabilizáciu striekacieho lúča vzduchom AAC (Air Assist Containment) “obaľuje” lúč striekaného materiálu vzduchovým štítom, ktorý zabraňuje úniku atomizovaných častíc zo striekacieho lúča. Bez tejto technológie by množstvo častíc materiálu skončilo na podlahe, stenách alebo na pracovnom oblečení zamestnanca.

Technológia AAC vytvára “obal” lúča, v ktorom častice materiálu putujú do formy, resp. na povrch prvku pri veľmi nízkom tlaku. Pri nízkej rýchlosti letiacich častíc dochádza len k veľmi malým turbulenciám a výkyvom v prúdení materiálu a pri jeho styku s povrchom prvku alebo formy. Konkurenčné pištole s vyššou rýchlosťou častíc vytvárajú väčšie množstvo turbulencií pri strete častíc s povrchom prvku. Turbulencie sú nežiadúce, keďže zapríčiňujú prevzdušnenie materiálu, čo v konečnom dôsledku podstatne zvyšuje pórovitosť aplikovaného materiálu. Striekanie s podporou technológie AAC značne znižuje zavzdušňovanie a pórovitosť výsledného materiálu.

Špecifikácia a dokumentácia

Technická špecifikácia

Typ zmiešavania

vnútorné / vonkajšie

Min. prietok vzduchu pri 6,8 bar (vnútorné / vonkajšie)

0,354 / 0,06 m3/min

Maximálny tlak vzduchu

8,7 bar

Hmotnosť (vnútorné / vonkajšie)

1,05 / 0,94 kg

Produktový list, Katalóg

Návody a príručky, Technická dokumentácia