Merkur M2K

Mechanické zmiešavacie zariadenie s pevným zmiešavacím pomerom

Skoncujte s ručným miešaním farieb a vyskúšajte Merkur M2K!

Merkur M2K

Merkur M2K je entry level mechanické zmiešavacie a aplikačné zariadenie s pevným zmiešavacím pomerom. Je vhodné pre nízkoobjemové aplikácie dvojzložkových (2K) epoxidov, polyuretánov a polyesterov. Toto kompaktné zariadenie je jednoduché na údržbu a šetrí náklady na likvidáciu odpadov.
Základ zariadenia tvorí overený vzduchový motor Merkur NXT s dvojicou spoľahlivých spodných púmp Graco z antikoróznej ocele, ktoré sú kompatibilné so širokou škálou materiálov.
Zmiešavací modul s jednoduchým ovládaním zabezpečuje zmiešanie oboch zložiek materiálu. Ovládanie je zabezpečené pákou, ktorou je možné voliť medzi režimom striekania a čistenia. Sledovanie výkonu striekania je možné prostredníctvom zabudovaných manometrov.
Zariadenie je možné dovybaviť materiálovými nádobami o objeme 5,5 alebo 11 litrov, sadou pre cirkuláciu pre jednoduchšiu prírpavu a čistenie ako aj vzdialeným zmiešavacím manifoldom pre materiály s krátkou dobou spracovateľnosti.
Zariadenie je dostupné na dvojkolesovom vozíku ako aj so závesnou konzolou na stenu alebo inú konštrukciu.

Zariadenia Merkur M2K rozdeľujeme do 4 skupín:

• Merkur M2K Air Spray (Vzduchové striekanie)
Zariadenie ideálne pre nízkotlaké aplikácie, kde je vyžadovaná vysoká kvalita finálneho povrchu.

• Merkur M2K Air-Assist (Striekanie s podporou vzduchu)
Zariadenie pre nízko- ako aj vysokoviskózne materiály a maximálny pracovný tlak 206 bar. Použitie air-assist technológie je dobré z hľadiska zvýšenia efektivity transferu materiálu na cieľový povrch.

• Merkur M2K Airless (Bezvzduchové striekanie)
Zariadenie je ideálne pre rýchlu aplikáciu veľkoobjemových povrchových úprav na veľkých plochách. Veľmi často sa používa pre aplikáciu ochranných alebo dekoratívnych povrchových úprav.

• Merkur M2K pre Polyester
Zariadenie je špeciálne navrhnuté pre dvojzložkové polyesterové materiály. Vzdialený zmiešavací manifold minimalizuje množstvo odpadu po zmiešaní zložiek materiálu.

Striekacie zariadenia sú kompletované so striekacou pištoľou AirPro, G15/G40 alebo XTR-5, vzhľadom na typ zariadenia. Vyznačujú sa veľmi tichým chodom motora NXT a nízkou pulzáciou faby na výstupe.

Model M2K Air Spray M2K Air-Assist M2K Airless M2K Polyester
Zmiešavací pomer 1:1/2:1/3:1/4:1/5:1/6:1 1:1
Maximálny pracovný tlak [bar] 16 200 200 160
Objemový výkon čerpadla [l/min]
pri 20 cykloch/minúta, pomer 6:1
3,5 1,0
Max. napájací tlak vzduchu [bar] 7
Spotreba vzduchu [m³/min]
Pri tlaku 7 bar a 20 cykloch/minúta
0,08 0,74 0,48
Objednávacie čísla viď brožúra 24W609