Triton

Striekacie systémy pre vysokokvalitnú finálnu povrchovú úpravu dreva a kovu

Triton

Striekacie systémy Triton 150 s pneumatickým pohonom membránového čerpadla sú určené pre vysokokvalitné finálne nástreky farieb, plničov, lepidiel a lakov na drevo a kov. Čerpadlá Triton 150 sú charakteristické minimálnou pulzáciou materiálu na výstupe a teda aj lúča striekaného materiálu. Dodávajú sa v prevední z AL zliatiny alebo antikoróznej ocele, s teflonovými membránami.

Systém Graco Triton 150 AS
Striekacie pištole AirPro AS s tlakovým plnením, s kompozitným hrotom ihly a vzduchovou hlavicou zo spekaných kovov vyhovujú aj veľmi náročným podmienkam v nepretržitých priemyselných prevádzkach, kde prioritou je nielen vynikajúca kvalita povrchu po striekaní ale aj životnosť a odolnosť pištole.

Systém Graco Triton 150 Complaint
Striekacie pištole AirProCompliant s tlakovým plnením, s kompozitným hrotom ihly a vzduchovou hlavicou zo spekaných kovov vyhovujú aj veľmi náročným podmienkam v nepretržitých priemyselných prevádzkach, kde prioritou je nielen vynikajúca kvalita povrchu po striekaní ale aj životnosť a odolnosť pištole.

System Graco Triton 150 HVLP
Striekacie pištole AirPro HVLP s tlakovým plnením, s keramickou ihlou a vzduchovou hlavicou zo spekaných kovov vyhovujú aj veľmi náročným podmienkam v nepretržitých priemyselných prevádzkach, kde prioritou je nielen vynikajúca kvalita povrchu po striekaní ale aj životnosť a odolnosť pištole.

Systém Graco Triton 150 ES
Elektrostatické striekacie pištole PRO Xp AS podstatným spôsobom zvyšujú účinnosť nanášania farby na striekaný predmet, znižujú prestreky až o 65%, čím výrazne ovplyvňujú nielen ekonomiku povrchových úprav ale aj znečisťovanie

Model GRACO Triton 150 AS GRACO Triton 150 Complaint GRACO Triton 150 HVLP GRACO Triton 150 ES
Maximálny pracovný tlak [bar] 7
Objemový výkon čerpadla [l/min] 32
Max. napájací tlak vzduchu [bar] 7
Tlakový prevodový pomer čerpadla 1:1
Výtlak na jeden cyklus [cm3] 160
Hmotnosť [kg] 8,6 - 16,4
Objednávacie čísla viď brožúra