Pro Xp Auto AA

Inovatívna vysokotlaká elektrostatická pištoľ pre automatizované a robotizované lakovne

Pro Xp Auto AA

Nová elektrostatická striekacia pištoľ Pro Xp Auto AA (Air-Assist) pre vysokotlaké striekanie spodporou vzduchu je určená pre všeobecné použitie pri striekaní v automatizovaných a robotizovaných lakovniach.

Je dostupná aj verzia elektrostatickej pištole Pro Xp Auto AA pre vodouriediteľné materiály (WB).

Nový typ pištole má menšie rozmery a kompaktnejší tvar a rovnako kombinuje všetky výhody inovatívnej rady manuálnych pištolí Pro Xp AA s možnosťou regulácie napätia v štyroch stupňoch, pričom všetky ovládacie prvky sú umiestnené buď na prírube zadnej steny pištole alebo na jej spodnej časti. Takto môže operátor prostredníctvom PLC jednoducho ovládať všetky funkcie pištole.

Ako všetky elektrostatické pištole GRACO, aj model Pro Xp Auto AA využíva patentovo chránené riešenie - zabudovanú kazetu pre generovanie vlastného elektrostatického poľa. Kazeta obsahuje miniaturizovanú vzduchovú turbínu, ktorá poháňa alternátor. Alternátor ako zdroj elektrickej energie ďalej napája nielen samotný VN násobič a generátor elektrostatického poľa, ale aj riadiacu elektroniku. Toto riešenie poskytuje jedinečnú prednosť pištolí GRACO - nezávislosť na externom zdroji elektrickej energie.

Kombinácia vysokotlakého striekania s elektrostatickým efektom zaručuje vynikajúcu atomizáciu aj vysokosušinových materiálov a vysokú účinnosť ich prenosu na striekaný predmet. Typickými oblasťami nasadenia tejto pištole sú prevádzky pre automatizované a robotizované lakovanie karosérií nákladných automobilov, autobusov a železničných vagónov, v leteckom priemysle.

Pištole Pro Xp Auto sú pripojené priamo k riadiacemu modulu, ktorý zobrazuje výkon striekania, je možné ním nastaviť napätie a optimalizovať parametre striekania.

Model Pro Xp Auto AA
Rozsah vodivosti striekaného materiálu - štandard od 3 MΩ/cm až ∞
Skratový prúd zdroja 125 µA
Maximálny pracovný tlak [bar] 210
Maximálny napájací tlak vzduchu [bar] 7
Maximálna teplota materiálu [°C] 48
Dĺžka pištole [mm] 280
Hmotnosť [g] 1200
Výstupné napätie ES poľa [kV] Štandardné modely 85
Smart modely 40 - 85
Štandardné modely - WB 60
Smart modely - WB 30 - 60
Objednávacie čísla viď brožúra