ThermoLazer ProMelt

Zariadenie pre prípravu a aplikáciu termoplastického značenia

ThermoLazer ProMelt

ThermoLazer ProMelt je inovatívne, ručne vedené aplikačné zariadenie pre prírpavu a profesionálne aplikácie termoplastického vodorovného značenia. Je vhodné na aplikáciu vodorovného značenia vozoviek, parkovísk, prechodov pre chodcov, križovatiek, cyklotrás, ale aj letiskových plôch, prejazdových priestorov a podobne. Zariadenie je navrhnué tak, aby bolo schopné spracovať a aplikovať takmer všetky typy termoplastických materiálov, alkydových ako aj hydrouhlíkových materiálov balených vreciach alebo blokoch. Zohrievanie, tavenie a aplikáciu materiálu zabezpečuje systém napojený na LPG tlakovú nádobu (tlaková nádoba nie je súčasťou zariadenia).

Zásobník materiálu so štvorkomorovým taviacim systémom QuadMelt dokáže pripraviť až 135 kg materiálu za menej ako 1 hodinu, čím dokáže zdvojnásobiť dennú produktivitu oproti modelu ThermoLazer.

Technológia prírpavy materálu ProMelt s rýchlym tavením umožňuje pripraviť 135 kg termoplastického materiálu priamo v zariadení za menej ako 1 hodinu. V prípade ak sa už v nádobe nachádza aspoň 100 kg roztaveného materiálu, ďalšie vrece materiálu je pripravené za menej ako 8 minút.

Široký výber aplikačných nástavcov SmartDie II umožňuje vytvoriť súvislé čiary šírky 5 - 30 cm, prerušované čiary a rovnako aj dvojité čiary použitím špeciálneho nástavca. Používaním šablón je možné zrealizovať rôzne značky (informatívne, výstražné, zákazové, atď.).

Nástavce sú vyrobené z kalenej ocele, bez pružín a sú skonštruované tak, aby pri neustálych zmenách povrchov zachovali vysokú kvalitu realizovaného značenia.Trojplameňový aplikačný horák predstavuje spoľahlivý a bezpečný systém, pracújci aj za drsných klimatických podmienok. Elektronický zážihový systém horáka je bezpečný na používanie. Pre zapálenie stačí jedno stlačenie tlačítka.

Zariadenie obsahuje zásobník pre balotinu rozdelený na dve spojené nádoby s objemom viac ako 40 kg. Dávkovacie zariadenie mechanicky dávkuje požadované množstvo balotiny do materiálu. Je možné nastaviť 4 úrovne dávkovania balotiny, ale aj nastavenie dvojitej dávky pre splnenie požadovaných technických parametrov značenia.

ThermoLazer ProMelt má rovnako ako ThermoLazer dvojkolesovú nápravu v zadnej časti, kombinovanú s overenou prednou otočnou jednokolesovou nápravou LineLazer FatTrack. Nápravový systém umožňuje veľmi jednoduchú manipuláciu so zariadením.

Model ThermoLazer ProMelt
Čas prírpavy 135 kg termoplastu [h] menej ako 1
Max. množstvo materiálu v nádobe [kg] 135
Max. množstvo balotiny v nádobe [kg] 40
Kontrola hraničnej teploty [°C] 246
Tepelná energia hlavných horákov [kJ] 105 506
Systém ohrevu nástavcov SmartDie trojplameňový
Palivo LP plyn (LPG)
Hmotnosť [kg] 157
Objednávacie čísla 24H624