Zariadenia SaniForce Hydra-Clean

Tlakové čistiace a sanitačné zariadenia so vzduchovým motorom NXT

zariadenia SaniForce Hydra-Clean

Tlakové čistiace zariadenia SaniForce Hydra-Clean s pokročilým vzduchovým motorom NXT sú určené pre čistenie a sanitáciu potravinárskych a farmaceutických výrobných zariadení. Čistiace zariadenie je schopné pracovať zo studenou i horúcou vodou, detergentmi ale aj silnými chemickými prírpavkami do teploty 93 °C. Hydra-Clean je riešením pre prevádzky, kde nie je možné použitie benzínových alebo elektrických čistiacich zariadení.

Každé zariadenie obsahuje samotné čerpadlo používajúce pokročilé pneumatické motory NXT, ktoré sú priamymi náhradami motorov Bulldog. Motory sú dodávané v protinámrazovej úprave (De-Icing) ako aj v úprave so zníženou hlučnosťou (Low-Noise). Čerpadlo s motorom môže byť osadené buď na kolesovom vozíku alebo na stenovej kozole. Zariadenie ďalej obsahuje saciu hadicu, hadicu a striekaciu pištoľ so štandardne dodávanými 5 rôznymi tryskami.

Podľa pomeru rozdeľujeme zariadenia na 4 druhy: 12:1, 23:1, 30:1 a 45:1.

Model 12:1 23:1 30:1 45:1
Maximálny pracovný tlak [bar] 86 157 211 310
Maximálny objemový výkon [l/min] 33 34,7 25,9 17,4
Výkon na jeden cyklus [cm³] 550 580 430 290
Max. vstupný tlak vzduchu [bar] 7
Objednávacie čísla viď brožúra