Dvojmembránové čerpadlá Husky

Zariadenia pre čerpanie rôznych materiálov, vrátane agresívnych

Rada pneumatických dvojmembránových čerpadiel Husky je navrhnutá na čerpanie najrôznejších materiálov (rozpúšťadlá, kyseliny, základové a nízkoviskózne nátery, atramenty, moridlá, farbivá, chadiace kvapaliny, mazivá a lepidlá).

Čerpadlá Husky používajú patentovaný vzduchový motor so zjednodušenou konštrukciou, ktorá zlepšuje jeho spoľahlivosť a možnosti údržby. Vzduchový motor je schopný trvalo pracovať aj bez primazávania vzduchu.
Zariadenia sú predovšetkým používané ako dávkovacie, meracie a cirkulačné čerpadlá. Využitie nájdu aj ako čerpadlá pre nízkotlaké vzduchové alebo HVLP striekanie.

Vďaka množstvu druhov čerpadiel, ich materiálového prevedenia, materiálového prevedenia ich častí ako aj dostupnosti konverzných sád je možné čerpadlo jednoducho adaptovať na rôzne prevádzkové podmienky a materiály.

Podľa materiálu, z ktorého je vyhotovené telo čerpadla, môžme čerpadlá Husky rozdeliť na 2 základných skupín:

1. Plastové telo
    • AC - acetalová konštrukcia
Čerpadlá vhodné pre transfer vodných, rozpúšťadlových a ropných (horľavých) materiálov.
    • PP - polypropylénová konštrukcia
Čerpadlá vhodné pre transfer kyselín a základových materiálov.
    • KY - kynarová konštrukcia
Čerpadlá vhodné pre transfer kyslých chemikálií a horúcich kyselín.

2. Metalické telo
    • AL - konštrukcia z hliníkovej zliatiny
Čerpadlá vhodné pre transfer vodných, olejových materiálov a väčšinu rozpúšťadiel.
    • SST - konštrukcia z antikoróznej ocele
Čerpadlá vhodné pre transfer korozívnych a abrazívnych materiálov.

PNEUMATICKÉ DVOJMEMBRÁNOVÉ ČERPADLÁ HUSKY Model čerpadla Materálové prevedenie Maximálny pracovný tlak Maximálny objemový výkon Maximálna rýchlosť čerpadla Výtlak na 1 pracovný cyklus Maximálna veľkosť pevných častíc Hmotnosť čerpadla
[-] [bar] [l/min] [cyklov/min] [cm³] [mm] [kg]
čerpadlá HUSKY 205 HUSKY 205 AC 7 18,9 250 46 1,5 1,1
KY 1,3
PP 0,9
čerpadlá HUSKY 307 HUSKY 307 AC 7 26,5 330 79 1,6 2,4
PP
čerpadlá HUSKY 515 HUSKY 515 AC 7 57 400 150 2,5 3,5
KY 3,9
PP 2,9
čerpadlá HUSKY 716 HUSKY 716 AL 7 51 400 150 2,5 3,9
SST 8,2
čerpadlá HUSKY 1050 HUSKY 1050 KY 8,6 189 280 640 3,2 9,5
PP 8,2
AL 10,5
SST 18,8
čerpadlá HUSKY 1590 HUSKY 1590 KY 8,4 340 200 1960 4,8 22
PP 16
AL 15,2
SST 38,6
čerpadlá HUSKY 15120 HUSKY 15120 KY 8,6 462 195 2500 6,3 33,6
PP 25,9
čerpadlá HUSKY 2150 HUSKY 2150 KY 8,4 568 145 3900 6,3 22
PP 31
AL 26,3
SST 57,6
čerpadlá HUSKY 2200 HUSKY 2200 KY 8,6 757 155 6100 6,3 48,1
PP 36,3
čerpadlá HUSKY 3300 HUSKY 3300 PP 8,6 1135 135 11000 12,7 90,7
AL 68
SST 115,6