E-Flo

Elektrické piestové čerpadlá

čerpadlá E-Flo

Elektrické piestové čerpadlá E-Flo v sebe spájajú výhody piestového čerpadla s efektivitou elektrického zariadenia. Sú efektívnou alternatívou pneumatických alebo hydraulických čerpadiel pre zásobovacie/napájacie aplikácie pre materiály rôznej charakterisitky a viskozity. Zariadenie je dostupné s elektrickým motorom o výkone 2,2 kW alebo 3,7kW.

Dvojitá spodná pumpa High-Flo s antikoróznou úpravou pracuje asynchrónne, tj. redukuje výkyvy tlaku. Možnosť on-line údržby zjednodušuje opravy a znižuje množstvo odstávok zariadenia.

Čerpacie zariadenie je schopné poskytnúť výkon až 85 l/min pri 20 cykloch za minútu. V príprade potreby vyššieho tlaku sú dostupné modely až do 31,7 bar.

Zariadenie obsahuje systém Graco VFG pre redukciu výkyvov tlaku, rovnako aj integrovanú ochranu proti vysokému tlaku a možnosť vzdialeného monitoringu cez PC alebo PLC.
Penumaticky ovládaný spätný regulátor tlaku redukuje tlak materiálu v čase, keď zariadenie nie je v prevádzke, zlepšuje celistvosť materiálu a znižuje náklady na prevádzku čerpacieho zariadenia.

Čerpadlá sú dostupné v troch verzách - stojanovej, vozíkovej a s konzolovým uchytením na stenu alebo inú zvislú konštrukciu.

Systém E-FLO
Model 1500 2000 3000 4000
Maximálny pracovný tlak [bar] 34,5 32 23 17
Výkon na jeden cyklus [cm³] 1537 2263 3070 4278
Prietok materiálu pri 20 cykloch/min [l/min] 31 45 61 85,5
Hmotnosť [kg] 209 234 245 250
Objednávacie čísla viď brožúra