Dvojmembránové čerpadlá ChemSafe

Pneumatické čerpadlá pre korozívne chemické látky

Rada vysoko chemicky odolných pneumatických dvojmembránových čerpadiel ChemiSafe vychádza zo spoľahlivej a rakomi osvedčenej rady čerpadiel Husky. Čerpadlá ChemiSafe sú špeciálne navrhnuté na čerpanie vysoko korozívnych materiálov (agresívne kyseliny a rozpúšťadlá, karborundové a vápenné kaly, atramenty, moridlá, chadiace kvapaliny, farmaceutické materiály, abrazívne materiály, odpadové a splaškové vody a pod.).

Čerpadlá ChemiSafe podobe ako čerpadlá Husky používajú patentovaný vzduchový motor so zjednodušenou konštrukciou, ktorá zlepšuje jeho spoľahlivosť a možnosti údržby. Vzduchový motor je schopný trvalo pracovať aj bez primazávania vzduchu. Zariadenia sú predovšetkým používané ako dávkovacie, meracie a cirkulačné čerpadlá v chemicky silne korozívnom prostredí. Z hľadiska materiálového rozdeľujeme čarpadlá do dvoch skupín - teflónové (PTFE) a polyetylénové (UHMWPE).

Vďaka množstvu druhov čerpadiel, ich materiálového prevedenia, materiálového prevedenia ich častí ako aj dostupnosti konverzných sád je možné čerpadlo jednoducho adaptovať na rôzne prevádzkové podmienky a materiály.

 
PNEUMATICKÉ DVOJMEMBRÁNOVÉ ČERPADLÁ CHEMSAFE Model čerpadla Materálové prevedenie Maximálny pracovný tlak Maximálny objemový výkon Maximálna teplota materiálu Výtlak na 1 pracovný cyklus Maximálna veľkosť pevných častíc Hmotnosť čerpadla
[-] [bar] [l/min] [°C] [cm³] [mm] [kg]
čerpadlá ChemSafe 205 ChemSafe 205 PTFE 7 14,0 100 30 3,0 1,9
UHMWPE 70 1,8
čerpadlá ChemSafe 307 ChemSafe 307 PTFE 7 25,0 100 70 2,0 3,1
UHMWPE 70 2,7
čerpadlá ChemSafe 515 ChemSafe 515 PTFE 7 60,6 100 160 4,1 9,1
UHMWPE 70 6,2
čerpadlá ChemSafe 1040 ChemSafe 1040 PTFE 7 146,0 100 560 6,1 18
UHMWPE 70 12
čerpadlá ChemSafe 1590 ChemSafe 1590 PTFE 7 376,0 100 1640 8,1 43,2
UHMWPE 70 30