Systémy VRM a VPM

Merané a dávkovacie systémy pre živice a pasty

Graco VRM

Systém VRM je veľkoobjemový hydraulický meraný dávkovací systém s premenlivým zmiešavacím pomerom pre dvojzložkové materiály na báze živíc. Zariadenie pre dávkovanie materiálov používa objemové pumpy a dodáva presný stály prúd materiálu, ale rovnako aj samostatné dávky až do objemu 30 kg materiálu za minútu. Používa sa na infúzie dvojzložkových materiálov na báze živíc. Presné pomerové zmiešavanie zložiek (presnosť ± 2%) vytvára veľmi kvalitnú zmes materiálu a znižuje spotrebu zložiek. Funkcia premenlivého zmiešavacieho pomeru umožňuje meniť pomer počas chodu zariadenia, jednoducho nastaviť presné množstvo A a B zložky. Zmiešavací pomer je možné nastavovať v rozmedzí 1:1 až 5:1.

Riadiaca jednotka zariadenia s displejovým modulom s intuitívnym a jednoduchým užívateľským rozhraním umožňuje ľahké nastavenie objemu dávky, resp. jej sekvencie až do 100 rôznych veľkostí, konfiguráciu riadenia teploty, prístup k chybovým hláseniam a rovnako možnosť stiahnuť údaje cez rozhranie USB.

Technické parametre

Model VRM-30
Max. pracovný tlak materiálu [bar] 138
Max. pracovný tlak vzduchu [bar] 7
Maximálny prietok materiálu [kg/min] do 30
Objem materiálu na 1 pracovný cyklus [l] 1,01
Zmiešavací pomer zložiek materiálu premenlivý, 1:1 až 5:1
Veľkosť dávky materiálu [l] 2,02
Rozsah viskozity materiálov [cps] 10 až 10 000
Rozmery zariadenia (Š x V x D) [mm] 2921 x 2007 x1600
Rozmery zariadenia (Š x V x D) [mm] 630

Hodnoty závisia od zmiešavacieho pomeru, viskozity, teploty a veľkosti použitej pumpy.

Graco VPM

Systém VPM je veľkoobjemový hydraulický meraný dávkovací systém s premenlivým zmiešavacím pomerom pre dvojzložkové pastové materiály, lepidlá a iné vysokoviskózne materiály. Zariadenie pre dávkovanie materiálov používa objemové pumpy a dodáva presný stály prúd materiálu, ale rovnako aj samostatné dávky až do objemu 25 kg materiálu za minútu. Používa sa na aplikáciu dvojzložkových lepidiel a pastových materiálov. Presné pomerové zmiešavanie zložiek (presnosť ± 2%) vytvára veľmi kvalitnú zmes materiálu a znižuje spotrebu zložiek. Funkcia premenlivého zmiešavacieho pomeru umožňuje meniť pomer počas chodu zariadenia, jednoducho nastaviť presné množstvo A a B zložky. Zmiešavací pomer je možné nastavovať v rozmedzí 1:1 až 5:1.

Riadiaca jednotka zariadenia s displejovým modulom s intuitívnym a jednoduchým užívateľským rozhraním umožňuje ľahké nastavenie objemu dávky, resp. jej sekvencie až do 100 rôznych veľkostí, konfiguráciu riadenia teploty, prístup k chybovým hláseniam a rovnako možnosť stiahnuť údaje cez rozhranie USB.

Technické parametre

Model VPM-25
Max. pracovný tlak materiálu [bar] 207
Max. pracovný tlak vzduchu [bar] 7
Maximálny prietok materiálu [kg/min] do 25
Objem materiálu na 1 pracovný cyklus [l] 0,76
Zmiešavací pomer zložiek materiálu premenlivý, 1:1 až 5:1
Veľkosť dávky materiálu [l] 1,5
Rozsah viskozity materiálov [cps] tixotropná pasta
Rozmery zariadenia (Š x V x D) [mm] 4826 x 2794 x 2286
Rozmery zariadenia (Š x V x D) [mm] 1731

Hodnoty závisia od zmiešavacieho pomeru, viskozity, teploty a veľkosti použitej pumpy.