Systémy Warm Melt

Zásobovacie systémy pre materiály spracované za tepla

Warm Melt

Systém Warm Melt je navrhnutý špeciálne pre spracovanie materiálov za tepla a pri aplikáciách vyžadujúcich určité požiadavky na výšku teploty materiálu. Systém je určený pre tmely aplikované za tepla, uretány a epoxidy s použitím v automobilovom priemysle, u subdodávateľov automobilového priemyslu, pri výrobe dverných a okenných systémov (automobilový priemysel, stavebníctvo) a vo všeobecnosti pre transfer uvedených materiálov.

Hlavnú konštrukciu zariadenia tvorí podstava, na ktorej je ukotvený vzduchom ovládaný prítlačný rám. Na ráme je zavesený mechanizmus čerpadla, tvorený osvedčenou pumpou Check-Mate poháňanou pokročilým vzduchovým motorom s technológiou NXT. Zariadenie obsahuje vyhrievanú prítlačnú platňu pre 20, 30, 60 a 200 litrové sudy s efektívnym odvzdušňovacím systémom a účinným stieracím tesnením po okraji platne, ktoré zásadne znižujú množstvo odpadového materiálu pri jeho spracovaní.

Systém presného riadenia teploty zabezpečuje stálu teplotu materiálu a jeho elektrický systém je jednoduchý a spoľahlivý.

Pokročilá riadiaca jednotka s displejovým modulom a jednoduchým užívateľským rozhraním napomáha monitorovať a riadiť kritické faktory prírpavy a spracovania materiálu systémom Warm Melt. Vďaka voliteľnému Gateway modulu je zariadenie možné zakomponovať do automatického systému a ovládať ho pomocou priemyselnej zbernice.

Modulárny dizajn zásobovacieho systému so štandardnými priestorovými požiadavkami umožňuje jeho jednoduché umiestnenie a pripojenie do akéhokoľvek komplexnejšieho automatizovaného výrobného systému.

Systém Warm Melt
Model 23:1 36:1 68:1
Maximálny pracovný tlak [bar] 159 248 345
Maximálny tlak vzduchu [bar] 7 7 5
Objem materiálu na 1 cyklus [cm³] 192
Maximálny prietok materiálu [l/min] 10,6
Max. pracovná teplota pumpy a platne 70 °C
Max. pracovná teplota hadíc, ventilu, regulátora 100 °C
Objednávacie čísla viď brožúra

*Prietok založený na spracovaní polysulfidového tmelu pri izbovej teplote.

Príklad použitia zásobovacieho systému Warm Melt v robotickom automatizovanom systéme:

Warm Melt

Legenda: A - tryska aplikátora; B - dávkovací ventil; C - dávkovacia hadica (vyhrievaná); D - regulátor materiálu; E - materiálové potrubie; F - zásobovacia hadica (vyhrievaná); G - zásobovacie čerpadlo (systém Warm Melt)