Systém PR70

Systém pre presné meranie, zmiešavanie a dávkovanie 2K materiálov

systém PR70

Systém PR70 je určený pre presné meranie (priemyselná presnosť), zmiešavanie a dávkovanie dvozložkových materiálov s nízkou až strednou viskozitou. Systém je možné použiť pre široké spektrum aplikácii, ako je zalievanie, tesnenie, tmelenie, púzdrenie, injektáž v rôznych oblastiach priemyslu, hlavne v automobilovom, zdravotníckom priemysle, pri výrobe elektroniky a spotrebnej techniky. Systém je navrhnutý pre presné miešanie a dávkovanie dvojzložkových epoxidov, polyuretánov a silikónov.

Systém PR70 má pevný zmiešavací pomer dvoch zložiek v rozmedzí 1:1 až 12:1. Avšak okrem tejto verzie existuje ešte univerzálny systém PR70v s variabilným zmiešavacím pomerom v interale 1:1 až 24:1 s presnosťou miešania ±1%, schopný aplikovať dávky do veľkosti až 70 cm³. Obidva systémy obsahujú vysokotlaký dávkovací ventil MD2 s integrovaným zmiešavačom.

Zásobovanie zariadenia materiálom je riešené dvomi spôsobmi - prostredníctvom externých nádob z polyetylénu alebo antikoróznej ocele, v prípade veľkoobjemových aplikácií a aplikácií s požiadavkou na redukciu intervalu výmeny nádob je možné použiť akumulátory vhodné aj pre vysokoviskózne materiály.

Riadenie systému je zabezpečené jednoduchou ovládacou jednotkou s displejovým modulom, s intuitívnym užívateľským rozhraním. Je dostupná základná verzia displejového modulu s jednoduchým riadiacim systémom, diagnostikou a zaznamenávaním údajov. Ďalej je k dispozícii ešte pokročilá verzia modulu s veľkým farebným displejom, možnosťou nastavenia recirkulácie, veľkosti dávky (50 veľkostí dávky, sedem sekvencií) a integrovaným ovládaním ohrievania zložiek.

Model PR70 PR70v
Maximálny pracovný tlak [bar] 207
Maximálny tlak vzduchu [bar] 7
Rozsah zmiešavacieho pomeru 1:1 až 12:1 1:1 až 24:1
Objem materiálu na 1 cyklus [cm³] 20 - 70
Maximálny počet cyklov za minútu 30
Maximálna pracovná teplota [°C] 50 - 70
Priemer materiálových hadíc [mm] 4,8/6,4/9,5/12,7/19,1
Hmotnosť zariadenia [kg] 150 168