SmartWare

Technológia pre zmenu čerpadla na dávkovací systém

SmartWare

Technológia SmartWare je systém pre zmenu čerpadla Check-Mate, DuraFlo alebo zásobovacieho systému S20, S20c, D60, D200 a D200s na plnohodnotný dávkovací systém. Systém umožňuje vytvárať presné dávky materiálu bez potreby prietokomerov alebo zubových čerpadiel. Namiesto toho senzor sleduje polohu piestu pumpy a tak pumpa pracuje ako prietokomer. Množstvo dávky je teda závislé od veľkosti pumpy.

Sada pre inštaláciu technológie obsahuje lokálny riadiaci modul, lineárny senzor pumpy a tlakový senzor, káble a pripájací hardvér. Systém je možné použiť pre široké spektrum materiálov pre aplikácie ako napríklad plnenie kartuší, zalievanie, kapsulácia, výroba foriem alebo dávkovanie.

Dokumentácia