Systém PGM

Presný meraný a dávkovací systém pre tmely a lepidlá so zubovým čerpadlom

Presný meraný a dávkovací systém PGM je určený pre aplikácie v automobilovom priemysle (tesnenia, výstuže, tesnenie zasklenia) ako aj pri výrobe izolačného zasklenia, solárnej technológie a elektroniky. Systém je schopný spracovať neobmedzený objem materiálov aplikovaných pri bežnej teplote, za tepla ako aj za horúca až do teploty 204 °C, nízko a vysokoviskóznych materiálov na báze polyisobutylénov, butylov, silikónov a uretánov.

Technológia zubového čerpadla (prietok materiálu je znázornený žltou farbou).

PGM systém umožňuje presné meranie a riadenie pre aplikáciu hladkej, konzistentnej dávky materiálu. Presné dávkovanie spojené s výsokými prietokmi, vrátane vysokoviskóznych materiálov, výrazne zvýši rýchlosť výroby a návratnosť investície do systému.

Merané zubové čerpadlo sa vyznačuje veľmi presným spúšťaním a zastavovaním a minimalizáciou odchýlok dávky, čo znamená úsporu materiálu a rovnako zníženie spotreby materiálu = zníženie nákladov na výrobu.
Riadiaca jednotka s dotykovým displejom má veľmi jednoduché užívateľské rozhranie. Vykonáva automatickú diagnostiku systému, riadi a monitoruje dávkovanie materiálu.

Systém je veľmi ľahko integrovateľný do komplexného výrobného systému. Každý systém sa navrhuje presne na požiadavky tej ktorej aplikácie. Zásobovanie systému materiálom môže byť zabezpečené prostredníctvom zásobovacích systémov Check-Mate a Dura-Flo alebo Warm Melt a Therm-O-Flow v závislosti od charakteru materiálu a požiadaviek na jeho spracovanie a aplikáciu.

 

Maximálne prietoky:

  • čerpadlo so 6 cm³/otáčka - 480 cm³/min
  • čerpadlo so 20 cm³/otáčka - 1600 cm³/min

Maximálny vstupný tlak materiálu - 103,42 bar

Maximálny výstupný tlak materiálu - 172,36 bar

Maximálny tlak prívodného vzduchu - 7 bar

Požadovaná filtrácia materiálu je minimálne 200 mesh

Maximálna pracovná teplota materiálu:

  • vyhrievané čerpadlo - od 4 do 204 °C
  • čerpadlo bez ohrevu - od 4 do 49 °C

Rozmedzie viskozity materiálov - od 1000 do 1 000 000 cps

Rozmery zariadenia:

  • čerpadlo so 6 cm³/otáčka - 50,17 x 23,83 x 16,76 cm
  • čerpadlo so 20 cm³/otáčka - 55,25 x 24,13 x 22,6 cm

Hmotnosť zariadenia:

  • čerpadlo so 6 cm³/otáčka - 13,61 kg
  • čerpadlo so 20 cm³/otáčka - 27,22 kg