Systém PCF

Presný meraný a dávkovací systém pre tmely a lepidlá so stálym prietokom

Presný meraný a dávkovací systém PCF je určený pre aplikácie v automobilovom priemysle (tesnenia, tlmiče, výstuže, lepené spoje, obaľovanie profilov, výplne káblov, povrchová úprava podvozkov automobilov) ako aj tesnenie okien a rámov solárnej technológie. Systém je schopný spracovať neobmedzený objem materiálov aplikovaných pri bežnej teplote, za tepla ako aj za horúca až do teploty 204 °C, nízko a vysokoviskóznych materiálov.

PCF systém zaručuje presný, kontinuálny tok jednokomponentných tmelov a lepidiel. Pokročilá technológia umožňuje maximálnu kontrolu aplikácie, ktorej výsledkom sú jemné a konzistentné dávky materiálu - pásy, kvapky, bodky alebo iné tvary. Systém napomáha znížovať spotrebu materiálu, prácnosť a zvyšuje efektivitu výroby. Zariadenie umožňuje naprogramovať parametre pre 16 rôznych aplikátorov.

Súčasti meraného systému Graco PCF:

1 - Riadiaci modul s displejovým modulom
Riadiaci modul obsahuje elektroniku, ktorá komunikuje s materiálovým modulom (2). Používateľské rozhranie je veľmi jednoduché a odnímateľné od zariadenia kvôli väčšej mobilite a flexibilite v rámci pracoviska.
Riadiaci modul obsahuje:

 • kontrola tvaru dávkovaného materiálu - meria prietok a tlak pre vytvorenie požadovaného tvaru dávky
 • úplné otvorenie - otvára regulátor, aby umožnil recirkuláciu materiálu
 • dávkovanie - kontrola špecifických objemov pre dózovanie a zalievanie
 • kontrola tlaku - ovláda regulátor výstupného tlaku v prípade, ak nie je použitý prietokomer

Riadiaci modul obsahuje integrované USB rozhranie pre jednoduché sťahovanie dát (procesové dáta, záznamy o práci a chybách systému, archivácia dôležitých nastavovacích parametrov zariadenia).

Ovládanie celého zariadenia je možné pomocou jedného displejového modulu. Možnosť ovládať až štyri systémy súčasne pomocou jedného displejového modulu.

2 - Materiálový modul
Zostava materiálového modulu sleduje tok materiálu a vytvára kontinuálne nastavenia pre zmeny tlaku a prietoku. Využíva prietokomery a pokročilé tlakové senzory, ktoré ovládajú uzavretú slučku, aby boli zabezpečené konštantné a okamžité nastavenie pre zabezpečenie presnej dávky materiálu.

3 - Graco CAN kábel
Kábel je určený pre digitálnu komunikáciu medzi riadiacim modulom a materiálovým modulom.

4 - Gateway moduly
Prostredníctvom týchto modulov je systém PCF schopný komunikovať s inými systémami používanými vo výrobných procesoch.
Možnosť spolupráce s komunikačnými modulmi pre DeviceNet, EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET a diskrétny gateway modul.

Možnosti konfigurácie PCF systémov:

1. Riadiaci modul pracuje s viacerými materiálovými modulmi

 • Každý materiálový modul je ovládaný samostatne
 • Možnosť ovládať viacero materiálových modulov pomocou Gateway modulov (maximálne 4), pomocou diskrétnych Gateway modulov *(maximálne 2)
 • Možnosť ovládať maximálne 16 rôznych aplikátorov

2. Riadiaci modul ovláda PrecisionSwril technológiu

3. Riadiaci modul pracuje aj s materiálovými modulmi ako aj s technológiou PrecisionSwril súčasne

Modulárny dizajn systému PCF umožňuje jeho veľkú flexibilitu, kompaktnosť, jednoduchú inštaláciu a údržbu. Každý systém sa navrhuje presne na požiadavky tej ktorej aplikácie. Zásobovanie systému materiálom môže byť zabezpečené prostredníctvom zásobovacích systémov Check-Mate a Dura-Flo alebo Warm Melt a Therm-O-Flow v závislosti od charakteru materiálu a požiadaviek na jeho spracovanie a aplikáciu.

Minimálne prietoky:

 • špirálový prietokomer s ultra-vysokým rozlíšením - 6 cm³/min
 • špirálový prietokomer s vysokým rozlíšením - 25 cm³/min
 • vyhrievaný špirálový prietokomer - 50 cm³/min

Maximálne prietoky:

 • špirálový prietokomer s ultra-vysokým rozlíšením - 4000 cm³/min
 • špirálový prietokomer s vysokým rozlíšením - 7500 cm³/min
 • vyhrievaný špirálový prietokomer - 22500 cm³/min
 • oddelený prietokomer - 37500 cm³/min

Maximálny tlak materiálu:

 • tlak na vstupe do materiálového modulu - kazetový regulátor/regulátor pre tmely - 414 bar/345 bar
 • tlak na výstupe z regulátora - 310 bar (časti s elektrickým ohrevom 241 bar)

Minimálny tlak materiálu:

 • tlak na výstupe z regulátora - 7 bar

Rozmedzie tlakov prívodného vzduchu - 4,1 až 8,3 bar

Požadovaná filtrácia materiálu je minimálne 500 mikrónov (30 mesh)

Rozmedzie viskozity materiálov - do 1 000 000 cps pri systéme so špirálovým prietokomerom

Minimálny objem dávky materiálu:

 • špirálový prietokomer s ultra-vysokým rozlíšením - menej ako 1 cm³/min
 • špirálový prietokomer s vysokým rozlíšením - 3 cm³/min
 • špirálový prietokomer - 6 cm³/min