Systém 8900 Proportioner

Systém s pevným/premenlivým zmiešavacím pomerom

8900 Proportioner

Systém 8900 Proportioner - zmiešavač umožňuje presné zmiešavanie a merané objemové dávkovanie dvojzložkových materiálov prostredníctvom efektívnej technológie dvojčinných valcov. Je určený hlavne pre presné zmiešavanie a aplikáciu polysulfidových tmelov v leteckom priemysle alebo epoxidov pri výrobe elektroniky a spotrebnej techniky. Vo všeobecnosti je systém schopný spracovať dvojzložkové materiály na báze polysulfidov, silikónov, uretánov a epoxidov. Zmiešavací systém pracuje s pevným zmiešavacím pomerom (1:1, 2:1, 2,5:1, 4:1, 5:1 a 10:1) alebo s premenlivým zmiešavacím pomerom.

Zariadenie obsahuje dva vzájomne spojené objemové valce. Hlavný objemový valec obsahuje bázu a podružný valec obsahuje katalyzátor dvojzložkového materiálu. Valce objemovo dávkujú zložky v pevnom, resp. premenlivom pomere do výstupného potru. Špeciálne navrhnuté hadice spájajú dvojčinný zmiešavač so statickým mixérom, ktorý zabezpečuje homogénnu a presnú dávku bázy a katalyzátora. Stály tlak materiálu vo valcoch je zabezpečovaný prostredníctvom dvoch púmp (osobitná pumpa pre bázu aj katalyzátor).

Model 8900 Proportioner
Maximálny pracovný tlak [bar] 172
Maximálny tlak vzduchu [bar] 7
Zmiešavací pomer Pevný/Premenlivý