Striekacie zariadenia XM PFP

Zariadenia pre expandujúce epoxidové proti- požiarne materiály

XM PFP

Striekacie zariadenia XM PFP sú špecializované striekacie zariadenia pre nanášanie moderných dvojzložkových epoxidových protipožiarnych materiálov, ktoré pri expozícii teplotou nad 200 °C expandujú. Problém pri aplikácii týchto materiálov je ich relatívne vysoká stlačiteľnosť pri aplikačnom tlaku a tým veľmi problematické dodržanie zmiešavacieho pomeru.

Zariadenie XM PFP dokáže veľmi účinne eliminovať vplyv stlačiteľnosti materiálu na presnosť zmiešavacieho pomeru, čo zaručuje štandardnú kvalitu zmesi protipožiarneho materiálu pri aplikácii.

Koncepcia systému je postavená na maximálnej miere automatizácie činností spojených s obsluhou zariadenia. Dopĺňanie materiálu z prepravných obalov – 20 l hobokov do tlakových zásobníkov je možné plne automatizovať, obsluha len vymieňa hoboky. Sledovanie teplôt zásobníkov, prietokových ohrievačov a vyhrievaných hadíc je takisto konzistentné a plne automatizované. Samotný proces zmiešavania materiálu počas striekania je monitorovaný a riadený s vysokou presnosťou.

Obsluha je tak odbremenená od sledovania množstva parametrov a môže sa sústrediť na aplikáciu samotnú.

Využitie počítača prináša aj ďalšie benefity – možnosť záznamu všetkých dát pre dokumentačné účely a kontrolu kvality. Počítač značne uľahčuje aj fyzickú kontrolu zmiešavacieho pomeru, stačí spustiť príslušnú sekvenciu a odvážiť vzorky. Jednoduchá identifikácia porúch na základe chybových kódov mnohonásobne skracuje prestoje.

Zariadenie je samozrejme schopné spracovať aj bežné dvojzložkové vysokoviskózne materiály.

Model XM PFP
Tlakový prevodový pomer 60:1
Zmiešavací pomer 1:1 až 10:1 s krokom 0,1
Presnosť zmiešavacieho pomeru 5%
Maximálny pracovný tlak [bar] 414
Max. vstupný tlak vzduchu [bar] 7
Maximálna spotreba vzduchu [m³/min] 5
Maximálny objemový výkon [l/min] 11,4
Rozsah viskozity materiálu Pasty s viskozitou vyžadujúcou použitie sudovej pumpy s prítlačnou platňou
Zmiešavač Vzdialený dynamický zmiešavač s ohrevom, preplachovými ventilmi a statickým
Rozsah pracovnej teploty [°C] 0 až 55
Maximálna teplota materiálu [°C] 70
Rozmery V x Š x D [mm] 1780 x 990 x 970 (základná jednotka)
Hmotnosť [kg] 987 (podľa vybavenia)
Objednávacie čísla 262869