Striekacie a zmiešavacie systémy pre protikoróznu a protipožiarnu ochranu

Ochrana ocele proti vplyvom korózie a požiaru je jeden z najpodstatnejších faktorov, od ktorých závisí celková bezpečnosť oceľových konštrukcii a rovnako aj dĺžka ich životnosti. Spoločnosť GRACO má vo svojom portfóliu samostatnú divíziu zariadení určených pre prípravu a aplikáciu materiálov na protikoróznu a tzv. pasívnu protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií. Či už ide o výrobcov oceľových prvkov a konštrukcií, striekačov ťažkých priemyselných a ochranných náterov s rôznymi stupňami viskozity alebo protipožiarnych náterov, Graco má riešenie pre každý materiál a aplikáciu.

Podľa rozsahu a charakteru Vašich prác si môžte vybrať zo širokej škály zariadení, ktoré sa líšia veľkosťou, výkonom a technológiou striekania.
Sortiment zariadení je rozdelený na dve hlavné kategórie:

  • Jednokomponentné striekacie systémy 1K, kde ponúkame veľmi obľúbené a spoľahlivé zariadenia rady Xtreme NXT, Merkur X48 a X72 a zariadenie Xtreme PFP špecializované na aplikáciu predmiešaných jednozložkových protipožiarnych náterov a expandujúcich epoxidových materiálov.
  • Dvojkomponentné zmiešavacie a striekacie systémy 2K (dve zložky) sú riešeniami pre zložitejšie aplikácie, ktoré urýchlia a zjednodušia Vašu prácu tým, že priamo počas aplikácie zmiešajú dve zložky materiálu, teda vyhnete sa prácnemu a nedokonalému ručnému miešaniu dvojzložkových materiálov. Patria sem zariadenia XP 2K vhodné pre nástrek vysokosušinových polyuretánov, epoxidov alebo rýchlotvrdnúcich materiálov, ďalej zariadenia XM 2K pre striekanie veľkých objemov tých najťažších 2K materiálov s požiadavkou na dodržanie presného zmiešavacieho pomeru a v neposlednej rade aj zariadenia pre aplikáciu náročných dvozložkových protipožiarnych náterov.

Samozrejmosťou je široký sortiment príslušenstva k zariadeniam. Patria sem hlavne pištole XTR a špeciálna pištoľ XHF, ďalej materiálové hadice, vyhrievané materiálové hadice, nádoby, filtre, ohrievače a iné užitočné veci, ktoré sú potrebné pre správny chod zariadenia a kvalitné zhotovenie náterov.

Pokiaľ potrebujete pomoc pri výbere zariadenia, kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.