ProMix PD2K

Elektronický zmiešavací systém s objemovými pumpami

ProMix PD2K

Systém ProMix PD2K™ dostáva efektivitu elektronického zmiešavacieho systému na novú, ešte presnejšiu úroveň. Premiestnením zmiešavacieho bodu bližšie k pištoli je možné zredukovať odpadový zmiešaný materiál a použité riedidlo až o 80% v porovnaní s ostatnými elektronickými zmiešavacími systémami. Sú určené pre jednozložkové materiály a pre zmiešavanie a homogenizáciu dvojzložkových materiálov s rozsahom viskozity do 5000 cps, a to na vodnej aj riedidlovej báze (epoxidy, polyuretany, katalytické laky, izokyanáty citlivé na vlhkosť...).
Platforma ProMix PD2K umožňuje zostavenie manuálnej, automatizovanej - robotickej konfigurácie s plnou podporou programovania (integrácia do PLC) a ukladania rôznych receptúr miešania farieb.
Zariadenie je dostupné v dvoch verziách ovládania systému. Manuálny systém zmiešava materiál 2 metre pred striekacou pištoľou. Zmiešavač môže byť pripevnený na stene alebo priamo na opasku striekača. Táto funkcia šetrí čas a riedidlo pri preplachu počas zmeny farby alebo materiálu, pretože sa nepreplachuje celý systém ale len pumpa a úsek medzi zmiešavačom a pištoľou. Automatický systém ponúka presné ovládanie prietoku a striekanie presného množstva materiálu podľa požiadaviek danej aplikácie. Externý zmiešavač, rovnako ako pri manuálnej verzii, minimalizuje množstvo riedidla na preplach, šetrí miesto a znižuje zaťaženie na rameno robota.

Základom zmiešavacieho zariadenia sú dávkovacie piestové pumpy, ktoré sú stále pod tlakom, používajú 100% objemovú technológiu (positive displacement technology), teda zabezpečujú veľmi presné zmiešavanie (presnosť 1%). Umožňujú spracovanie až 30 farieb a 4 tužidiel pomocou dvoch alebo až štyroch dávkovacích púmp. Veľkou výhodou je univerzálnosť systému, keďže je možné zmiešavať jedným systémom epoxidy aj uretány súčasne. Pumpy môžu byť vyhradené pre jednu farbu alebo skupine viacerých farieb, tj. pokiaľ jedna pumpa práve zmiešava, v druhej sa zatiaľ mení farba.
Zariadenie PD2K umožňuje pridať ďalšie dávkovacie pumpy. Škála aplikácii zariadenia je veľmi široká a závisí na špecifikácii daného výrobného procesu. Napríklad je možné vyhradiť až tri pumpy pre tri najpoužívanejšie farby pre dosiahnutie maximálnej redukcie odpadu. Rovnako je možné používanie jedného páru dávkovacích púmp pre epoxidové materiály a druhý pár pre uretánové materiály, teda jedno zariadnie pre dve aplikácie súčasne. Alebo v prípade automatického systému je možné pripraviť druhú farbu, kým sa strieka prvou farbou. Týmto je možné výrazne znížiť čas potrebný na zmenu farby.
Vďaka elektronickej regulácii tlaku (regulácia priamo z rozhrania zariadenia) je možné nastaviť hornú a dolnú hranicu tlaku pre udržanie konzistentného lúča materiálu = udržanie stálej kvality nástreku a redukcia výpadkov, pretože systém neobsahuje žiadne mechanické regulátory, ktoré by bolo potrebné preplachovať a udržiavať.
Zariadenie má jednoduchú a rýchlu údržbu. Údržba je možná priamo na pracovisku a zaberie menej ako 20 minút.

Veľký elektronický LCD displej prehľadne zobrazuje všetky dôležité procesné dáta. Zariadenie umožňuje jednoduchu integráciu automatickej verzie zariadenia s PLC rozhraním a intuitívne webové rozhranie umožňuje prehľadnú a jednoduchú správu zariadenia.

Systémy ProMix PD2K sú schopné pokryť svojimi možnosťami konfigurácie a svojou presnosťou veľmi širokú škálu náročných aplikácií striekania dvojzložkových farieb a materiálov s častou zmenou odtieňa resp. druhu farby a matriálu. Pritom umožnia výraznú úsporu materiálu ako aj prostriedku na preplach systému (riedidlo).

Zníženie spotreby farby o 70% a redukcia množstva riedidla a odpadového materiálu až o 80%!

Zariadenie ProMix PD2K preukázateľne šetrí čas a peniaze nielen tým, že zefektívni a urýchli prácu, ale aj zredukuje odpadový materiál. Zariadenie zabezpečí efektívny a konzistentný prietok materiálu aj pri zložitých aplikáciách.

Porovnanie systému ProMix PD2K s tradičnými systémami z hľadiska úspor materiálu:

  • zníženie množstva preplachového odpadu až o 80%
  • malé množstvo zmiešaného materiálu - výhodné pre materiály s krátkou dobou spracovateľnosti
  • rýchla zmena materiálu a menej materiálu na vypláchnutie znamená menej odpadu a kratšie výpadky
Model Nízkotlaký Vysokotlaký
Maximálny pracovný tlak [bar] 21 105
Rozsah viskozity 20 až 5000 cps
Rozsah zmiešavacieho pomeru
(zmiešavací modul)
0,1:1 až 50:1
Presnosť zmiešavacieho pomeru ±1%
Vstupný tlak vzduchu [bar] 6 až 7
Počet farieb 30
Počet tužidiel 4
Ukladanie receptúr Áno
Riadenie prietoku Áno
Automatizácia Áno
Pracovná teplota [°C] 2 až 50
Skladovacia teplota [°C] -20 až 70
Objednávacie čísla viď brožúra