ProMix 3KS

Elektronické zmiešavacie systémy pre trojzložkové materiály

ProMix 3KS

Systém ProMix 3KS v spolupráci s platformou ProMix 2KS umožňuje spracovanie trojzložkových materiálov. Je určený pre zmiešavanie a homogenizáciu materiálov s rozsahom viskozity do 20 000 cps, a to na vodnej aj riedidlovej báze (epoxidy, polyuretany, katalytické laky...).

Systém ProMix 3KS umožňuje zostavenie manuálnej alebo automatizovanej konfigurácie s plnou podporou programovania a ukladania rôznych receptúr miešania farieb. Systém zmeny farby ColorChange umožňuje spracovanie 24 farieb so 4 tužidilami a 4 retardérmi jediným systémom. Intuitívne webové rozhranie umožňuje konsolidovanú správu niekoľkých systémov z jedného miesta.

Systém ProMix 3KS je možné objednať spolu so sytémom ProMix 2KS ako celok alebo len ako upgrade už existujúceho sytému ProMix 2KS.

Model Nízkotlaký Vysokotlaký
Maximálny pracovný tlak [bar] 20 210
Minimálny objemový výkon [l/min] 0,02
Maximálny objemový výkon [l/min] 3,8
Rozsah viskozity 0,1 až 100 000 cps
Rozsah zmiešavacieho pomeru 1. stupeň 1:1 až 50:1 sekvenčné dávkovanie,
1:1 až 30:1 dynamické dávkovanie
Rozsah zmiešavacieho pomeru 2. stupeň 1:1 až 50:1 sekvenčné dávkovanie,
1:1 až 30:1 dynamické dávkovanie
Presnosť zmiešavacieho pomeru ±1%
Vstupný tlak vzduchu [bar] 5,2 až 7
Počet farieb 25
Počet tužidiel 4
Počet retardérov 4
Ukladanie receptúr Áno
Riadenie prietoku Áno
Automatizácia Áno
Pracovná teplota [°C] 5 až 50
Skladovacia teplota [°C] -1 až 71
Objednávacie čísla viď brožúra