ProMix 2KE

Entry level zmiešavacie systémy pre dvojzložkové materiály

ProMix 2KE

Zmiešavacie systémy ProMix 2KE tvoria novú generáciu Entry level elektronických zmiešavacích systémov (nahrádzajú doterajšiu modelovú radu ProMix Easy). Sú určené pre zmiešavanie a vzduchové, airless a AA-airless striekanie dvojzložkových materiálov s rozsahom viskozity do 5000 cps, a to na vodnej aj riedidlovej báze (epoxidy, polyuretany, katalytické laky ...).
Systémy ProMix 2KE využívajú rovnakú platformu ako vyspelejšie ProMix 2KS, na rozdiel od nich však neobsahujú podporu rôznych receptúr a ich jednoduchú zmenu systémom ColorChange. Zariadenia sú určené pre spracovanie jednej až troch farieb s jedným tužidlom.

Zariadenia ProMix2KE sa vyrábajú v dvoch verziách:

• Zmiešavacie zariadenie ProMix 2KE - čerpadlový systém
Je to klasický systém s dvomi piestovými pumpami. V porovnaní s meraným systémom nepotrebuje napájacie čerpadlá pre zložky A a B.

• Zmiešavacie zariadenie ProMix 2KE - meraný systém
Tento systém je osadený dvomi zubovými prietokomermi. Namiesto štandardných zubových prietokomerov je možné aj osadenie Coriolisových prietokomerov. Nevýhodou oproti klasickému čerpadlovému systému je potreba napájacích čerpadiel pre zložky A a B, avšk tento systém je schopný pracovať s akýmikoľvek pumpami podľa požiadaviek aplikácie s vysokou presnosťou zmiešavacieho pomeru.

Zmiešavací pomer zložiek A a B je riadený veľmi odolným priemyselným počítačom, ktorý je napájaný zo zabudovaného alternátora s pneumatickým pohonom alebo z externého sieťového zdroja. Riadený zmiešavač a následne statický mixér dokonale homogenizujú zmes oboch zložiek a pripravujú farbu pre striekanie.
Pre vysokoviskózne materiály je možné doplniť zariadenie elektrickými prietokovými ohrievačmi zložiek A a B a elektricky vyhrievanými hadicami.
Zariadenia ProMix2KE sú ekonomicky výhodnou aternatívou elektronického zmiešavacieho systému pre priemyselné prevádzky, kde dokážu pri aplikácii dvojzložkových farieb redukovať straty materiálu až o 25%.

Model Čerpadlový Meraný
Maximálny pracovný tlak [bar] 17/158/206/234/280 280
Minimálny objemový výkon [l/min] 0,02
Maximálny objemový výkon [l/min] 3,8
Rozsah viskozity 20 až 5000 cps
Rozsah zmiešavacieho pomeru 1:1 až 30:1 s krokom 0,1
Presnosť zmiešavacieho pomeru ±2% ±1%
Vstupný tlak vzduchu [bar] 5,2 až 7
Maximálna spotreba vzduchu 0,96 m³/min pri objemovom výkone 3,8 l/min
Počet farieb 3
Počet tužidiel 1
Ukladanie receptúr Nie
Riadenie prietoku Nie
Automatizácia Nie
Pracovná teplota [°C] 5 až 50
Skladovacia teplota [°C] -1 až 71
Približná hmotnosť [kg] 136 91
Objednávacie čísla viď brožúra